ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 60
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครเทคนิคอุตสาหกรรม , ใบสมัครช่างซ่อมบำรุง , ใบสมัครช่างเทคนิค
1. ัหัวหน้างานแผนก
2. รองหัวหน้าแผนก
3. ช่างซ่อม
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. ช่างเทคนิค
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สาขา ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ประสงค์ทำงานที่ บางแสนชลบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างกลโรงงาน
2. utirity
3. tecnichen forklis
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ สิงห์บุรี อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟ
2. ทั่วไป
3. กรรมกร
  การศึกษาสูงสุด ปวส.ไฟฟ้า
สถาบัน โรงเรียนสงชลาเทคโนโลยื
สาขา ช่างไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ สงขาหรือต่างจังหวัด อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. โฟร์แมน
2. โฟร์แมนซ่อมบำรุง
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สาขา เทคโนโลยีการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
2. ผลิต
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สาขา เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง
2. ฝ่ายผลิต
3. ควบคุมและตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีอุตสหกรรมการเชื่อม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. เขียนแบบ Auto cad
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
สาขา เทคนิคการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ ภายในภาคเหนือ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับรถ
2. ขับรถ
3. ขับรถ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน ช่างกล ขส.ทบ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุงประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. ช่างเทคนิคแท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. ช่างเครื่องแท่นขุดเจาะน้ำมัน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
สาขา เมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ทะเล อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ซ่อมบำรุง
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏกาญจนบุรี
สาขา การจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคลธุรการและบริหารกิจการทั่วไปแรงงานสัมพันธ์
2. ผู้ช่วย Draffman , งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3. งานวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการด้านพลังงาน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่หรือเขตปทุมธานี อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. inspection or NDT technique
2. QA Supervisor
3. Mechanical Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
สาขา เทคนิคการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ซ่อมบำรุง
2. QC
3. ดูแลระบบ
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างประจำอาคาร
2. ช่างปะปา
3. ช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน หนองชุมแสงวิทยา
สาขา ม.6
ประสงค์ทำงานที่ สาทร'สีลม'บางกอกใหญ่'ธนบุรี อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. oiler
2. oiler
3. oiler
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยี TPI
สาขา เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างควบคุม
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาขา เมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างเครื่อง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซอมบำรุง
2. operation
3. QA,QC
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. คุมเครื่องจรัก
3. พนักงานผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
สาขา เทคนิตอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม , ใบสมัครพนักงานช่างซ่อมบำรุง , ใบสมัครพนักงานช่างเทคนิค ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน เทคนิคอุตสาหกรรม , หาพนักงานช่างซ่อมบำรุง , หาพนักงาน ช่างเทคนิค | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานเทคนิคอุตสาหกรรม , ผู้สมัครงานช่างซ่อมบำรุง , ผู้สมัครงานช่างเทคนิค
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page