ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 322
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครราชการ , ใบสมัครรัฐวิสาหกิจ , ใบสมัครครู อาจารย์
1. งานธุรการ
2. งานเลขา
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุสาหกรรมโรจนะ(อยุธยา) อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. คียร์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานขาย
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กระบี่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานขาย
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กระบี่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู-อาจาย์
2. พนักงานราชการ
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา สังคมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. call center
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. อาจารย์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูผู้สอน,ผู้ช่วยครู
2. พนักงานธุรการ
3. พี่เลี้ยง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา ฟิสิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บริการ
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ อารักขา บุคคลสำคัญ
2. ครูฝึก รปภ.
3. หัวหน้าส่วน รปภ. โรงแรม
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนจ่าอากาศ
สาขา อากาศโยธิอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูคณิตศาสตร์
2. ครูคณิตศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานราชการ
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. รับงานเขียนแบบ part time
2. เขียนแบบ cad solid work
3. เขียนแบบ เสาร์-อาทิตย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เลขานุการ
2. วิชาการ
3. ติดต่อประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน ม.บูรพา
สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. เดินเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน รร.โยนออฟอาร์คเทคโนโลยี
สาขา การเลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Clerk Material
2. เสมียน
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูสอนคณิตศาสตร์
2. ติวเตอร์
3. ติวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หน่วยงานรักษาธรรมชาติ
2. ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
3. ครูอาสาบนดอย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราวภัฏลำปาง
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง
2. พนักงานราชการ
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ชุมพร อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. นักวิทยาศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานราชการ , ใบสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ , ใบสมัครพนักงานครู อาจารย์ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน ราชการ , หาพนักงานรัฐวิสาหกิจ , หาพนักงาน ครู อาจารย์ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานราชการ , ผู้สมัครงานรัฐวิสาหกิจ , ผู้สมัครงานครู อาจารย์
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page