ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 321
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครราชการ , ใบสมัครรัฐวิสาหกิจ , ใบสมัครครู อาจารย์
1. อาจารย์สอนดนตรีสากล
2. ผู้เชียวชาญ/วิทยากรการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius)
3. วิจัยดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สังคีตวิจัยและพัฒนา(Music Composition)
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครราชสีมา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง
2. ครูอัตราจ้าง
3. ครูอัตราจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์ผู้สอน
2. tarning
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ปโท
สถาบัน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา วิศวะไฟฟ้าควบคุม
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานข้าราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียน,กรมป่าไม้ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน
3. นักแสดง นางแบบโฆษณา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา นาฏศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักแปลข่าวกีฬาอิสระ
2. นักแปลบทภาพยนต์อิสระ
3. นักแปลข่าวต่างประเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา การบริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บ้าน อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. แอร์กราวด์สายการบินนกแอร์
2. แอร์กราวด์สายการบินแอร์เอเชีย
3. แอร์กราวด์สายการบินไทยสมาย์
  การศึกษาสูงสุด ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราด
2. พนักงานตรวจบัตร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.บางมูลนากวิทยาคม
สาขา วิทยาศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทรปราการ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
2. งานธุรการ
3. บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
สาขา บริหารธุรกิจ (การจัดการสถานพยาบาล)
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูประจำชั้นป.1
2. ครูอนุบาล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางบ่อ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตตราจ้างวิชาสังคมโรงเรียนเอกชน
2. พนักงานราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา สังคมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หน่วยงานรักษาธรรมชาติ
2. ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
3. ครูอาสาบนดอย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราวภัฏลำปาง
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง
2. พนักงานราชการ
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ชุมพร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ชงชิม
2. แจกสินค้าตัวอย่าง
3. ฯลฯ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา พัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ห้างจังหวัดอุดรธานี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง ครูสอนเด็กปฐมวัย
2. ครูอาสาบนดอย สอนป.1-ป.6
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน/ภาคเหนือ,บนดอย อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานพัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู/ธุรการสถานศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทะเบียน
3. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ช่วยห้องยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์/ศรีสะเกษ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. นักวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนลียีมหานคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานต้อนรับ
3. การตลาด,ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,กรุงเทพ,เชียงใหม่,เชียงราย อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานราชการ , ใบสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ , ใบสมัครพนักงานครู อาจารย์ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน ราชการ , หาพนักงานรัฐวิสาหกิจ , หาพนักงาน ครู อาจารย์ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานราชการ , ผู้สมัครงานรัฐวิสาหกิจ , ผู้สมัครงานครู อาจารย์
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page