ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 28
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ใบสมัครออกแบบ , ใบสมัครตกแต่งภายใน
1. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
2. ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน
3. ผู้ประสานงานโครงการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
สาขา สถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เสิร์ฟน้ำกองถ่าย
2. part-time
3. ได้หมด
  การศึกษาสูงสุด ปวช1
สถาบัน ไทยวิจิตรศิลป
สาขา สถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ออกแบบตกแต่งภายใน
2. เขียนแบบ
3. งานออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การออกแบบตกแต่งภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Commis - BAKERY
2. พนักงานผลิตเบเกอรี่
3. Cook helper
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียน
สาขา วิทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานในหน่วยงานรัฐการ
2. พนักงานธุรการ
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยี กาญจนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดกาญจนบุรี อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ทีมงานกองถ่ายละคร
2. งานออกแบบภายใน
3. โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
สาขา ออกแบบภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร (ออกต่างจังหวัดได้) อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ออกแบบเขียนแบบ
2. Assistant project
3. Project co-ordinator
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ายบุคคล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม ทักษิณ
สาขา ศิลปกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. interior designer
2. interior designer
3. interior designer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
สาขา ออกแบบภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ออกแบบ
2. เขียนแบบ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญษตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธุรการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน ไทยวิจติรศิลปอาชีวะ
สาขา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เซรามิกส์
2. ออกแบบเซรามิกส์
3. พัฒนาตัวอย่างเซรามิกส์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีเซรามิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สถาปนิก-มัณฑนากร
2. สถาปนิก-มัณฑนากร โครงการ
3. คุมงาน, เขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาลัยศรีปทุม
สาขา สถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ออกแบบเซรามิกส์
2. Graphic design
3. วาดภาพประกอบสื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ออกแบบเซรามิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ออกแบบเซรามิกส์
2. Graphic design
3. วาดภาพประกอบสื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ออกแบบเซรามิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Freelance 3D Interior
2. Freelance 3D Exterior
3. Freelance 3D Shop & Exhibition
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
สถาบัน เทพศิรินทร์
สาขา วิทย์ - คณิต
ประสงค์ทำงานที่ บ้านหรือออฟฟิต อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการโครงการตกแต่งภายใน
2. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
3. ผู้จัดการโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายใน
  การศึกษาสูงสุด อยู่ในระหว่างศึกษา บริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา จิตวิทยาภาวะผู้นำ
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานออกแบบ
2. เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
3. โฟร์แมนประจำโครงการหมู่บ้าน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดได้ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. โฟร์แมนตกแต่งภายใน
2. โฟร์แมนก่อสร้าง
3. ประมาณราคา
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 53 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เบื้องหลังกองถ่าย/staff
2. ฝ่ายศิลป์
3. ออกแบบ ตกแต่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สาขา ออกแบบภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร (สามารถออกต่างจังหวัดได้) อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ใบสมัครพนักงานออกแบบ , ใบสมัครพนักงานตกแต่งภายใน ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ , หาพนักงานออกแบบ , หาพนักงาน ตกแต่งภายใน | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ผู้สมัครงานออกแบบ , ผู้สมัครงานตกแต่งภายใน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page