ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 46
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครเศรษฐศาสตร์ , ใบสมัครคณิตศาสตร์ , ใบสมัครสถิติ
1. นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
2. เจ้าหน้าที่วางเเผนสั่งสินค้า
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาครี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แถวมีนบุรี คลองสามวา รามอินทรา บึ่งกุ่ม บางเขน เกษตรนวมินทร์ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูล
2. data analyst
3. เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักสถิติ
2. นักวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประกันภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่การตลาด/Strategic planning
2. เจ้าหน้าที่ทางถิติ
3. เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สารสนเทศสถิติ
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่นและกรุงเทพฯ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. ประสานงาน
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ สงชลา อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธนาคาร
2. พนักงานออฟฟิต
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน สถิติ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธนาคาร
2. เจ้าหน้าที่งานสินเชื่อ
3. Marketing
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่, สงขลา อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
2. เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. data analyst
2. data officer
3. admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. BOI
2. นำเข้า/ส่งออก
3. งานเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี / ฉะเชิงเทรา อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ วางแผนการเงินและงบประมาณ
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. data analyst
2. business analyst
3. statistician
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑลและภาคกลาง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. ฝ่ายบริการลูกค้า
3. ฝ่ายการจัดการสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่,สงขลา,พัทลุง อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. การตลาด
2. บัญชี
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สรรหาวาจ้าง
2. จัดซื้อ /ประสานงาน
3. การเงินการธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูหรืองานการศึกษา
2. นักสถิติ
3. นักบัญชีหรืองานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี/เพชรบุรี/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. การเงิน
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานบริการ parttime
2. พนักงานบริการ parttime
3. พนักงานบริการ parttime
  การศึกษาสูงสุด มัธยมการศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สาขา ศิลป์-คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ เซ็ลทรัลลาดพร้าว อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย
3. gound staffสายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานเศรษฐศาสตร์ , ใบสมัครพนักงานคณิตศาสตร์ , ใบสมัครพนักงานสถิติ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน เศรษฐศาสตร์ , หาพนักงานคณิตศาสตร์ , หาพนักงาน สถิติ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานเศรษฐศาสตร์ , ผู้สมัครงานคณิตศาสตร์ , ผู้สมัครงานสถิติ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page