ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 66
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครศิลปกรรมศาสตร์ , ใบสมัครกราฟฟิค ดีไซน์ , ใบสมัครช่างศิลป์
1. ศิลปะ
2. ศิลปกรรม
3. ออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทบาลัยธุรกิจบัณฑิต
สาขา ศิลปกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. graphic Design
2. ออกแบบ
3. ช่างภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา การจัดการเสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราฟฟิค
2. กราฟฟิค
3. กราฟฟิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชมงคลธัญบุรี
สาขา ศิลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. motion graphic
2. editor
3. graphic
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.กรุงเทพ
สาขา ทัศนศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมืองและนนทบุรี อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic design
2. การตลาด ดูแลลูกค้าออนไลน์
3. Product design
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา กราฟฟิกอาร์ตและมีเดีย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. event coordinator
2. event support
3. creative
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา ศิลปศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานกราฟิก
2. พนักงานกราฟิก
3. ฝ่ายศิลป์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. การฟฟิค
2. ธรุการ
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลพบุรี
สาขา ศีลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic design
2. ถ่ายภาพ
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างวาดภาพสีน้ำมัน
2. ช่างศิลป์
3. ทำฉากต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา จิตรกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ออกแบบเซรามิกส์
2. ออกแบบภายใน
3. หนังสือเด็ก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ออกแบบเซรามิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักพัฒนาสังคม
2. ทรัพยกรบุคคล
3. อาจารย์สอนศิลปะ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กราฟฟิก ดีไซน์
2. พนักงานเก็บเงินทางด่วน
3. พนักงานเก็บเงินทางด่วน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic Designer
2. Photographer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สาขา Fashion and textile design
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราฟิกดีไซน์
2. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
3. นักเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. fashion designer
2. stylish designer
3. Fashion marketting
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานขาย
3. งานนิเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มช
สาขา วิทยุโทรทัศกระจายเสียง
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. part time ผู้ช่วยเบเกอรรี่ ผลิตเบเกอรรี่
2. part time เกี่ยวกับอาหาร
3. คีย์ข้อมูลและอื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา ศิลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริฆลฑล อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ออกแบบ บรรจุภัณฑ์
2. ออกแบบ สิ่งพิมพ์
3. ออกแบบ สื่อภาพและเสียง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา ศิลปศาสตร์ วิจัตรศิลป์ประยุกต์ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครฯ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic design
2. Web design
3. Programmer
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน Liverpool John Moores University
สาขา Internet Computing System
ประสงค์ทำงานที่ Thailand อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ , ใบสมัครพนักงานกราฟฟิค ดีไซน์ , ใบสมัครพนักงานช่างศิลป์ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน ศิลปกรรมศาสตร์ , หาพนักงานกราฟฟิค ดีไซน์ , หาพนักงาน ช่างศิลป์ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานศิลปกรรมศาสตร์ , ผู้สมัครงานกราฟฟิค ดีไซน์ , ผู้สมัครงานช่างศิลป์
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page