ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 107
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครจัดซื้อ , ใบสมัครสโตร์ , ใบสมัครคลังสินค้า
1. จัดซื้อ
2. คลังสินค้า
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด วิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน โรงเรัยนนครพณิชยการ
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอเมือง อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. cs ประสานงานและธุรการฝ่ายต่างๆ
2. เกี่ยวกับโลจิสติกส์
3. ขนส่งและวางแผนต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ(เอกโลจิสติกส์)
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. จัดซื้อ
3. คลังสโตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีนบุรี (นิคมอุตสาหกรรม 304) อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนง.ขับรถ
2. ขับรถ
3. driver
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน ร.ร.สมุทรปราการ
สาขา วิทย์ คณิต อังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
2. ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า
3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Procurement Manager
2. Purchasing Manager
3. Sourcing Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวเคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
2. ผจก.แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
3. หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
2. Admin
3. ธุรการทั้วไป
  การศึกษาสูงสุด การศึกษาวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ มาบตาพุด อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สโตร์
2. ธุรการ
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าวางแผนขนส่งและคลังสินค้า
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และงานเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่เอกสาร IMPORT EXPORT
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา LOGISTICS MANAGEMENT
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑบล อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา นาฏศิลป์ไทย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน โรงเรียนเทคนิพณิชยการสัตหีบ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางแค อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
2. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
3. ผู้จัดการแผนกลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา วานสารฯ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หน.คลังสินค้า
2. logistics
3. cs
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานจัดซื้อ
2. งานธุร
3. การประสาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Operation
2. Logistics
3. Planning
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. Purchasing Officer
3. Purchaser
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชศรีมา
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Warehouse Supervisor
2. Logistics Supervisor
3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า จัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน Ramkhamhaeng
สาขา Political Science
ประสงค์ทำงานที่ ทุกแห่ง อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานจัดซื้อ
2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานจัดซื้อ , ใบสมัครพนักงานสโตร์ , ใบสมัครพนักงานคลังสินค้า ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน จัดซื้อ , หาพนักงานสโตร์ , หาพนักงาน คลังสินค้า | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานจัดซื้อ , ผู้สมัครงานสโตร์ , ผู้สมัครงานคลังสินค้า
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page