ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 65
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครผู้บริหาร , ใบสมัครผู้จัดการ , ใบสมัครผู้อำนวยการ
1. Safety Manager
2. Production Manager
3. วิศวกร ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
สาขา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุุรี อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Production Manager
2. Operations Manager
3. Logistics Manager
  การศึกษาสูงสุด MSc
สถาบัน Wageningen University
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Project Management Office Director
2. Project Management Office Director
3. Project Management Office Director
  การศึกษาสูงสุด Master of Science - Information Technology
สถาบัน Assumption University
สาขา Information Technology
ประสงค์ทำงานที่ AFS นนทบุรี อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบริหาร
2. ประชาสัมพันธ์
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา ฝรั่งเศส
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 48 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. พนักงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Warehouse Manager
2. Logistics Manager
3. ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกริก
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการโรงงาน
2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
3. ผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สาขา การบริหารจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Managing Director
2. Operation Manager
3. Office Manager / Executive Secretary
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Area Manager-Restuarant
2. Area Manager- Coffee
3. Area Manager- Brand fashion
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทปราการ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3. Project manager
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 57 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. พิมพ์งาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินดอนเมือง อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่าย
2. ผู้จัดการแผนก
3. ผู้จัดการส่วน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวัทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ,นนทบุรี อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการบริหารสำนักงานและงานบุคคล
2. ผู้จัดการบริหารการจัดงานแสดงสินค้า
3. ผู้ช่วยผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. General Manager
2. HR Manager
3. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารสาธารณสุข
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล อายุ 53 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผุ้จัดการสาขา
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าหน้าี่คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กทม , อุดรธานี อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. วิเคราะห์สินเชื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ 55 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ต่ำแหน่งงานฝ่ายบุคคล
2. ต่ำแหน่งงานฝ่ายการจัดการ และงานบริหาร
3. ต่ำแหน่งงานฝ่ายธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
สาขา การประกอบการและการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช,สุราษฎธานี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรนุษย์
2. ผู้จัดการแผนกบุคคล
3. ผู้จัดการสำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกษมบัณฑิต ร่มเกล้า
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ดนตรี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานผู้บริหาร , ใบสมัครพนักงานผู้จัดการ , ใบสมัครพนักงานผู้อำนวยการ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน ผู้บริหาร , หาพนักงานผู้จัดการ , หาพนักงาน ผู้อำนวยการ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานผู้บริหาร , ผู้สมัครงานผู้จัดการ , ผู้สมัครงานผู้อำนวยการ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page