ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 45
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครจป.วิชาชีพ , ใบสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , ใบสมัครอาชีวอนามัย
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
2. ผู้ควบคุมงานระบบ ISO
3. ธุรการคลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (2)
สถาบัน มหาวิทยาลับราชภัฎราชนครินทร์
สาขา ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา แหลมฉบัง จ.ชลบุรี อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. งานบุคคล
3. งานด้านการฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. จป.เทคนิค
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ม.ต้น
สถาบัน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรค์
สาขา วิทย์คณืต
ประสงค์ทำงานที่ ในประเทศไทย อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป วิชาชีพ
2. งานอาชีวอนามัย
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน มรภ. ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยทันตแพทย์
2. พนักงานเคาร์เตอร์
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยทองสุข
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Safety Officer
2. Safety Engineer
3. Safety Supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. ผู้ช่วย จป.
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ (Safety Officer)
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชัวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สามารถทำได้ทุกที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
2. จป.วิชาชีพ
3. ผู้ตรวจงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
2. จ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
3. จ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. จป.วิชาชีพ
3. จป.วิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ทักษิณ
สาขา อาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สัตหีบ,ศรีราชา อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Assistant Safety Manager.
2. Senior Safety Supervisor.
3. Safety Supervisor.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Assistant Safety Manager.
2. Senior Safety Supervisor.
3. Safety Supervisor.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. จป.วิชาชีพ
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ว.คบุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก,อิสาน อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. จป.วิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่ ISO
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ว.ค.บุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.
2. จป./บุคคล
3. จป./บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถานบันราชภัฏสวนดุลิต
สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Safety manager
2. Safety supervisor
3. Senior safety officer
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. safety supervisor
3. se
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน เอ็น-เทค อินเตอร์
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานจป.วิชาชีพ , ใบสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , ใบสมัครพนักงานอาชีวอนามัย ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน จป.วิชาชีพ , หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , หาพนักงาน อาชีวอนามัย | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานจป.วิชาชีพ , ผู้สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , ผู้สมัครงานอาชีวอนามัย
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page