ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 272
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครโรงแรม , ใบสมัครท่องเที่ยว , ใบสมัครภัตาคาร ร้านอาหาร
1. แม่ครัว
2. ผู้ช่วยแม่ครัว
3. กุ๊ก
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน ร.ร.ศรีบุณยานน์
สาขา ตามหลักสูตร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นนทบุรี อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริการ
2. Front Office รีสอร์ท
3. ทำเบอเกอรรี่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แอร์กราวน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2. แอร์กราวน์สนามบินดอนเมือง
3. แอร์กราวน์สนามบินสุวรรณภูมิ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนาบินดอนเมือง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทางด้านเอกสาร
2. ทางด้านการผลิต
3. ทางด้านการขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ร.ร นวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สาขา ธุรกิจการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Parttime
2. barista
3. งานนอกเวลา
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
สาขา ศิลป์-ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานประจำshop 3BB
2. พนักงานธุรการ
3. พนักขาย
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สาขา อังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. ประชาสัมพันธ์
3. พนักงานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ โรงแรม อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. sales executive
2. sales
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Reception
2. Cook or Helper
3. Waitress
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพาณิชยการนครศรีธรรมราช
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด หรือ ตาก อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แม่บ้าน
2. แม่บ้าน
3. ล้างจาน
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนบ้านวังนํ้พัฒนา
สาขา ม.ต้น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 20 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ สายการบินแอร์เอเซีย
2. ภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ สายการบินไลออนแอร์
3. ภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ สายการบินนกแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขา จีนศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์ (PR)
2. พนักงานต้อนรับ
3. ผู้ช่วยกุ๊กในโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ กระบี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริการ
2. งานประสานงาน
3. แลกเปลี่ยนเงินตรา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างาน
2. พนักงานทั่วไป
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ บุรีรัมย์ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ล่ามญี่ปุ่น
2. เลขานุการ
3. พนักงานต้อนรับ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. GSA
2. Reception
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Bartender
2. Bellman
3. Store
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขา ม.ปลาย
ประสงค์ทำงานที่ Kata rock อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ด้านเบเกอรี่
2. เบเกอรี่ trainer
3. ผู้จัดการด้านเบเกอรี่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Air Ground/air plan officer
2. พนักงานฝ่านบุคคล
3. พนักงานโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขา การจัดการบริการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยเชฟอาหารไทย

  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน รร.วัดสังเวช
สาขา ศิลป์ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานโรงแรม , ใบสมัครพนักงานท่องเที่ยว , ใบสมัครพนักงานภัตาคาร ร้านอาหาร ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน โรงแรม , หาพนักงานท่องเที่ยว , หาพนักงาน ภัตาคาร ร้านอาหาร | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานโรงแรม , ผู้สมัครงานท่องเที่ยว , ผู้สมัครงานภัตาคาร ร้านอาหาร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page