ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 272
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครโรงแรม , ใบสมัครท่องเที่ยว , ใบสมัครภัตาคาร ร้านอาหาร
1. แอร์กราวน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2. แอร์กราวน์สนามบินดอนเมือง
3. แอร์กราวน์สนามบินสุวรรณภูมิ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนาบินดอนเมือง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ล่ามญี่ปุ่น
2. เลขานุการ
3. พนักงานต้อนรับ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. GSA
2. Reception
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Bartender
2. Bellman
3. Store
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขา ม.ปลาย
ประสงค์ทำงานที่ Kata rock อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ด้านเบเกอรี่
2. เบเกอรี่ trainer
3. ผู้จัดการด้านเบเกอรี่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Air Ground/air plan officer
2. พนักงานฝ่านบุคคล
3. พนักงานโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขา การจัดการบริการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยเชฟอาหารไทย

  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน รร.วัดสังเวช
สาขา ศิลป์ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. จัดซื้อ
3. บคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มรภ.ราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ศิลปศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานภาคพื้นสายการบินแอร์เอเชีย
2. พนักงานภาคพื้นสายบินนกแอร์
3. พนักงานภาคพื้นสายการบินไทยไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินอุดรธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Ground service
2. Hr
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา การจัดการการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักแสดงmvเพลงหรือตัวประกอบ
2. ถ่ายแบบ
3. พิธีกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา ธุรกิจร้านอาหารภัตตาคาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานจัดซื้อ
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ซุปเปอร์
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเอเชียอาร์เนย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 61 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. แม่บ้าน
2. พนักงานโรงงาน
3. ครัว
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยครูเชียงใหม่
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ไกด์
2. มัคคุเทศก์
3. ผู้ช่วยไกด์
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน บรธนวิทย์
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แคชเชียร์
2. บาร์
3. เสริฟ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สาขา วิทย์คณิต
ประสงค์ทำงานที่ งานโรงแรม อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ สายการบินแอร์เอเซีย
2. ภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ สายการบินไลออนแอร์
3. ภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ สายการบินนกแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขา จีนศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์ (PR)
2. พนักงานต้อนรับ
3. ผู้ช่วยกุ๊กในโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ กระบี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประขาสัมพันธ์,บริการลูกค้า
2. ประสานงานขาย
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สาขา ธุรกิจการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานนำเข้า-ส่งออก
2. พนักงานขาย
3. พนักงานฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานโรงแรม , ใบสมัครพนักงานท่องเที่ยว , ใบสมัครพนักงานภัตาคาร ร้านอาหาร ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน โรงแรม , หาพนักงานท่องเที่ยว , หาพนักงาน ภัตาคาร ร้านอาหาร | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานโรงแรม , ผู้สมัครงานท่องเที่ยว , ผู้สมัครงานภัตาคาร ร้านอาหาร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page