ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 148
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครวิศวกรรมไฟฟ้า , ใบสมัครวิศวกรรมอิเลคโทรนิค , ใบสมัครวิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร
1. Engineer Maintenance
2. Supervisor
3. Technical
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. sale engineer
2. งานซ่อมแซ่ม เทคนิค
3. site engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. โปรแกรมเมอร์
3. Sales Engineering
  การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า
3. test engineer
  การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี , สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรรม
2. อื่นๆที่เหมาะสม
3. อื่นๆที่เหมาะสม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. ออกแบบไฟฟ้า
3. ควบคุมงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 63 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Product specialist
2. Sale engineer
3. พนักงานธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวไฟฟ้า
2. วิศวสื่อสาร
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า/โทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวะ
2. ครู
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกร
2. ช่างเทคนิค
3. พนักงานเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สาขา ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Engineer
2. Engineer
3. Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. ช่างไฟฟ้า
3. เทคโนโลยีสาระสนเทศ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Test Engineer
2. Designed Labview
3. Designed PCB
  การศึกษาสูงสุด ีปริญญาโท
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรฝ่ายผลิต
2. วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. วิศวกรไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คอมพิวเตอร์ IT
3. Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกร
2. วิศวกร
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.นเรศวร
สาขา สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยกุ๊ก
2. พนักงานเรือน้ำมัน
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าในเรือเดินทะเล
2. วิศวกรงานระบบ
3. หัวหน้าช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ในเรือเดินทะเล อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าในเรือเดินทะเล
2. วิศวกรงานระบบ
3. หัวหน้าช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ในเรือเดินทะเล อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
2. R&D
3. Test
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานวิศวกรรมไฟฟ้า , ใบสมัครพนักงานวิศวกรรมอิเลคโทรนิค , ใบสมัครพนักงานวิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน วิศวกรรมไฟฟ้า , หาพนักงานวิศวกรรมอิเลคโทรนิค , หาพนักงาน วิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานวิศวกรรมไฟฟ้า , ผู้สมัครงานวิศวกรรมอิเลคโทรนิค , ผู้สมัครงานวิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page