ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 9
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครวิศวกรการเกษตร , ใบสมัครวิศวกรชลประทาน , ใบสมัครวิศวกรด้านการเกษตร
1. วิศวกรขาย
2. วิศวกรซ่อมบำรุง
3. วิศวกรเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรแหล่งน้ำ
2. วิศวกรฝ่ายขาย
3. วิศวกรเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรระบบน้ำ
2. วิศวกรโยธา
3. วิศวกรปฐพี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั่วไป
2. ส่งเสริมแนะแนวชุมชน
3. พัฒนาชุมชน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สาธารสุขประจำโรงงาน
2. นักวิชาการสาธารณสุขประจำโรงงาน
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี / สมุทรปราการ /ระยอง/กรุงเทพ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรผลิต
2. วิศวโรงงาน
3. วิศวกรขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ โรงงาน อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรแหล่งน้ำ
2. วิศวกรชลประทาน
3. วิศวกรทรัพยากรน้ำ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร
2. วิศวกรปฏิบัติการ
3. วิศวกรซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้างาน/วีศวกร
2. นักวิชาการเกษตร
3. วิศวกรเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน คณะเกษตรศาตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยี
สาขา เกษตรกลวิธาน
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เกษตร
2. นักวิชาการ
3. เจ้าหน้าที่Lab
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แอร์กราวน์
2. วิศกร
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา วิศวกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการ
2. นักวิจัย
3. อาจารย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน University of Tsukuba
สาขา Agro-bioresources Science and Technology
ประสงค์ทำงานที่ กทม.และปริมณฑล อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรโรงงาน
2. เขียนแบบ Auto CAD,Solid work
3. Sale Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขา วิศวกรรมเกษตร(กว.เครื่องกล)
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรชลปรทาน
2. เขียนและออกแบบ 2D-3D solidwork design
3. วิศวกรระบบน้ำ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรเกษตร
2. วิศวกรเครื่องกล
3. วิศวกรวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรชลประทาน
2. วิศวกรชลประทาน
3. วิศวกรชลประทาน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.เกษตรศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยุา-ชลประทาน
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกร
2. ครู
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัย
สถาบัน ดอนเมือง
สาขา คอม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรรมชลประทาน
2. งานเขียนเเบบ
3. งานประเมินราคา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกร
2. ซ่อมบำรุง
3. หัวหน้าฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรเกษตร
2. วิศวกรจัดซื้อ
3. วิศวกรควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา วิศวกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ตามมอบหมายของบริษัท อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานวิศวกรการเกษตร , ใบสมัครพนักงานวิศวกรชลประทาน , ใบสมัครพนักงานวิศวกรด้านการเกษตร ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน วิศวกรการเกษตร , หาพนักงานวิศวกรชลประทาน , หาพนักงาน วิศวกรด้านการเกษตร | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานวิศวกรการเกษตร , ผู้สมัครงานวิศวกรชลประทาน , ผู้สมัครงานวิศวกรด้านการเกษตร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page