ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 177
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครวิทยาศาสตร์ , ใบสมัครเคมี , ใบสมัครสิ่งแวดล้อม
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด หรือในจัดหวัด อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานด้านชีววิทยา
2. งานห้องปฏิบัติการ
3. วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Quality Assurance
2. Quality Control
3. Environmental officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์เคมี
2. นักวิจัยและพัฒนา
3. ควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สุขภิบาล
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักดีไซน์แผนที่
2. เจ้าหน้าที่ GIS
3. นักผังเมือง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา ภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ , เชียงใหม่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักจุลชีววิทยา
2. นักวิทยาศาสตร์
3. เจ้าหน้าที่วิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เทเลย์ เซลล์
2. เทเลย์ เซลล์
3. เทเลย์เซลล์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
สาขา สายวิทย์ คณิต
ประสงค์ทำงานที่ บางแค อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิจัยพัฒนา
2. วิเคราะห์น้ำ
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. QA
3. พนักงานขายประจำสาขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ชีวเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าห้องปฎิบัติการ
3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. QC,QA staff
2. Lab Technician
3. R&D staff
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน UbonRatchathani University
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ Laboratory อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. ฝ่ายธุรการ
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ ภาคกลาง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. iso officer
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่iso
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามโรงงาน หรือ บริษัท
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ต่างๆ
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแลปด้านสิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก อยุธยา กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ISO
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ตรวจสอบคุณภาพ
2. ผู้ช่วยวิศวกร
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา ฟิสิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานวิทยาศาสตร์ , ใบสมัครพนักงานเคมี , ใบสมัครพนักงานสิ่งแวดล้อม ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน วิทยาศาสตร์ , หาพนักงานเคมี , หาพนักงาน สิ่งแวดล้อม | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานวิทยาศาสตร์ , ผู้สมัครงานเคมี , ผู้สมัครงานสิ่งแวดล้อม
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page