ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 612
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครเลขา , ใบสมัครประชาสัมพันธ์ , ใบสมัครธุรการ
1. บริการลูกค้า: พนักงานประจำเคาน์เตอร์บริการ
2. บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
3. บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวืทยาลัยหาดใหญ่
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
ประสงค์ทำงานที่ นราธิวาส สงขลา(หาดใหญ่) ภูเก็ต อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. หัวหน้า
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ เมืองบุรีรัมย์ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานครูพี่เลีย
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษา
สาขา การส่งเสริมสุขภกาพเด็ก
ประสงค์ทำงานที่ ภาคไต้ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธรุการ
3. ออกบูธ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน รร.ยานนาเวศวิทยาคม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ พัฒนาการ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทรัพยากรมนุษย์
2. ธนาคาร
3. งานในออฟฟิส
  การศึกษาสูงสุด ปริญญตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. เลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูพี่เลี้ยง
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สาขา ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Supervisor call center
2. Senior call center
3. Manager call center
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แอร์กราวน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2. แอร์กราวน์สนามบินดอนเมือง
3. แอร์กราวน์ สนามบินสุวรรณภูมิ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับหอการค้าไทย
สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานประชาสัมพันธ์
2. งานธุรการ
3. งานเลขา
  การศึกษาสูงสุด ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สาขา พัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตพื้นที่ยะลา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ ประสานงาน
2. ประชาสัมพันธ์
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ จ.ชลบุรี อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Air ground
2. Ground staff
3. Customer service officer
  การศึกษาสูงสุด Bachelor's Degree
สถาบัน Dhurakijpundit university
สาขา Interior design
ประสงค์ทำงานที่ Hatyai อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. งานเอกสาร
3. สอนหนังสือ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงาน/โรงเรียน อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. พนักงานรับโทรศัพท์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน กศน บางละมุง
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ กาญจนบุรี หรือชลบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. Administrative Officer
3. Marketing Officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เลขา
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา สาธารณสุขศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ต้อนรับ
3. บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน
2. call center
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สาขา การจัดการกิจการการบิน
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่, ดอนเมือง อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. บุคลากรฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง-กรุงเทพมหานคร อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานฝ่ายบุคคล
3. งานค่าจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ จ.กระบี่,กรุงเทพมหานคร,จ.เชียงใหม่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานเลขา , ใบสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์ , ใบสมัครพนักงานธุรการ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน เลขา , หาพนักงานประชาสัมพันธ์ , หาพนักงาน ธุรการ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานเลขา , ผู้สมัครงานประชาสัมพันธ์ , ผู้สมัครงานธุรการ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page