ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 149
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครแพทย์ , ใบสมัครพยาบาล , ใบสมัครเภสัชกร
1. แพทย์แผนไทย
2. เภสัชกรแผนไทย
3. Training instructor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2. เวชรเบียน
3. OPD
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตร
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สาขา การพยาบาลเบื้องต้น
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Personal Trainer
2. ครูสอนออกกำลังกาย
3. ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน Fit Thai
สาขา Certified Personal Trainer
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานบริการ
3. แคชเชียร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในกทม อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานด้านการแพทย์
2. งานด้านบริการ/ประชาสัมพันธ์
3. งานธุรการ/เอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2. พนักงานทรีทเมนต์
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย/ผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร/โรงเรียนตรัยคุณการบริบาล
สาขา หลักสูตรกาดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครใกล้BTS เดินทางสะดวก อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำสนามบิน
3. พยาบาลขุดเจาะน้ำมัน
  การศึกษาสูงสุด พยาบาลศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลังวงษ์ชวลิตกุล
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Sale representative
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. ธุรการ เลขา การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม-ปริมณฑล อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2. ผู้ดูแลคนไข้
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เทคนิคการแพทย์
2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3. ผู้จัดการคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา เทคนิคการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักกายภาพบำบัด
2. นักกายภาพบำบัด
3. นักกายภาพบำบัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สาธารณสุข
2. พนักงานบริษัท
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรีสาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กายภาพบำบัด
2. กายภาพบำบัด
3. กายภาพบำบัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักกายภาพบำบัด

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่ายแพทย์/ผู้ช่วยการเภสัช
2. พนักงานทรีทเม้น
3. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด/ผู้ช่วยเอ็กซเร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัชร้อยเอ็ด
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic) ในโรงพยาบาล
2. นักปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic) ประจำศูนย์สื่อสารและสั่งการ
3. นักปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic) part-time
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
3. งานอื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล หรือภาคเหนือ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยเภสัชกร
2. เจ้าหน้าที่ประจำร้านยา
3. เวชระเบียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วจ.บุรีรัมย์ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. sale representative
2. sale exclusive
3. Product Specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เทคนิคการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ ตอนบน อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สาธารณสุขประจำโรงงาน/บริษัท
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. ผู้ช่วยเภสัช
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานแพทย์ , ใบสมัครพนักงานพยาบาล , ใบสมัครพนักงานเภสัชกร ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน แพทย์ , หาพนักงานพยาบาล , หาพนักงาน เภสัชกร | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานแพทย์ , ผู้สมัครงานพยาบาล , ผู้สมัครงานเภสัชกร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page