ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 150
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครแพทย์ , ใบสมัครพยาบาล , ใบสมัครเภสัชกร
1. พนักงานทั่วไปของโรงพยาบาล
2. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลในสระบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยแพทย์
3. พนักงานทรีทเมนต์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในจ.นนทบุรี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาล Escort
2. พยาบาล Escort
3. พยาบาล Escort
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา พยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานด้านการแพทย์
2. งานด้านบริการ/ประชาสัมพันธ์
3. งานธุรการ/เอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยแพทย์
2. ทรีทเม้นท์
3. ผู้ช่วยพยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ผู้ช่วยพยาบาล1ปี PN
สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สาขา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1ปี
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เวรเปล
2. พนักงานชั่วคาว
3. พนักงานประจำ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลำพูล
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการเเทย์ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพแผนก อายุรกรรมชาย
2. พยาบาลวิชาชีพ แผนก ศัลยกรรม
3. พยาบาลวิชาชีพ แผนก อายุรกรรมหญิง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์หนองบัวลำภู อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานบริการ
3. แคชเชียร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในกทม อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2. พนักงานทรีทเมนต์
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย/ผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร/โรงเรียนตรัยคุณการบริบาล
สาขา หลักสูตรกาดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครใกล้BTS เดินทางสะดวก อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Sale representative
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. ธุรการ เลขา การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม-ปริมณฑล อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2. ผู้ดูแลคนไข้
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำสนามบิน
3. พยาบาลขุดเจาะน้ำมัน
  การศึกษาสูงสุด พยาบาลศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลังวงษ์ชวลิตกุล
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แพทย์แผนไทย
2. เภสัชกรแผนไทย
3. Training instructor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2. เวชรเบียน
3. OPD
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตร
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สาขา การพยาบาลเบื้องต้น
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Personal Trainer
2. ครูสอนออกกำลังกาย
3. ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน Fit Thai
สาขา Certified Personal Trainer
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เทคนิคการแพทย์
2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3. ผู้จัดการคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา เทคนิคการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักกายภาพบำบัด
2. นักกายภาพบำบัด
3. นักกายภาพบำบัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สาธารณสุข
2. พนักงานบริษัท
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรีสาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กายภาพบำบัด
2. กายภาพบำบัด
3. กายภาพบำบัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักกายภาพบำบัด

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานแพทย์ , ใบสมัครพนักงานพยาบาล , ใบสมัครพนักงานเภสัชกร ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน แพทย์ , หาพนักงานพยาบาล , หาพนักงาน เภสัชกร | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานแพทย์ , ผู้สมัครงานพยาบาล , ผู้สมัครงานเภสัชกร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page