ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 149
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครแพทย์ , ใบสมัครพยาบาล , ใบสมัครเภสัชกร
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Paramedic ในโรงพยาบาล
2. Paramedic ประจำโรงงาน
3. Paramedic part-time
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ป้องกันและควบคุมโรค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครแลปริมณฑล และต่างจังหวัด อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผช.พยาบาล
2. ผู้ช่วยพยาบาล
3. เอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน นครศึกษาการบริบาล
สาขา การพยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. นักสาธารณสุข
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ รพ.สต.ในจังหวัดระยอง อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
2. ช่างเครื่องมือแพทย์
3. Application Specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล/บริษัท อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. ผู้จัดการ
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโลจิสติกส์
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา สาธารณสุขศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เวรเบียน
2. ผู้ช่วยห้องยา
3. ผู้ช่วยแพทย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักกายภาพบำบัดน
2. นักกายภาพบำบัด
3. นักกายภาพบำบัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ พัทยา อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรม
2. นักวิชาการสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลเอกชน
3. งานทางด้านสุขภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แถวนิคมอุตสาหกรรม,ปริมนฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลในโรงเรียน
3. ครูสอนสุขศึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำเรือสำราญ
3. พยาบาลประจำสนามบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ทั้งในและต่างประเทศ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยทันตแพทย์
2. ผู้ช่วยพยาบาล
3. พนักงานต้อนรับทำบัตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ คลินิกฟันในนครราชสีมา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยทันตแพทย์
2. ผู้ช่วยพยาบาล
3. พนักงานต้อนรับทำบัตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ คลินิกฟันในนครราชสีมา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. US Embassy Nurse In Thailand
2. Airport Nurse
3. Airline Nurse
  การศึกษาสูงสุด Master's Degree
สถาบัน Chulalongkorn University
สาขา Adult Nursing Science
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok and Overseas อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำโรงงาน
2. งานส่งเสริมสุขภาพ
3. พยาบาลออกหน่วย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำโรงงาน
2. พยาบาลประจำโลตัส
3. พยาบาลประจำโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา สาธารณสุขศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการแนกฉุกเฉิน
3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนำส่งผู้ป่วย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 1
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ เรือขุดเจาะน้ำมัน อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานแพทย์ , ใบสมัครพนักงานพยาบาล , ใบสมัครพนักงานเภสัชกร ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน แพทย์ , หาพนักงานพยาบาล , หาพนักงาน เภสัชกร | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานแพทย์ , ผู้สมัครงานพยาบาล , ผู้สมัครงานเภสัชกร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page