ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 441
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครบุคคล , ใบสมัครฝึกอบรม , ใบสมัครสรรหา
1. ทรัพยากรบุคคล
2. จัดซื้อ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าจัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่ไอที
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การตลาดระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR Supervisor
2. Asst HR Manager
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล
2. หัวหน้าแผนกบุคคล
3. ผู้จัดการแผนกบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม,บางแค อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. รองผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคลสรรหาค่าจ้าง
2. งานธุรการ
3. ครูผู้สอน
  การศึกษาสูงสุด บัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี
สาขา วิชาชีพครู
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Payroll
2. Recuritment
3. Welfare
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Telesale
2. ธุรการทั่วไป
3. ฝ่ายบุคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ รามคำแหง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่Payroll
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Employee Relation Manager
2. HR Manager
3. ตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏเลย
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เงินเดือน
2. เจ้หน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎนครปฐม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม , สมุทรสาคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผจก.ฝ่ายธุรการ
3. ผจก.ฝ่ายจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุการ
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิต/สำนักงาน อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการบุคคล
2. บุคคล
3. ลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR Manager
2. HR Superviser
3. HRM Mgr.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประเวศ สวนหลวง บางนา พระโขนง อ่อนนุช อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผจก.บริหารงานบุคคล
3. ผจก.ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานฝ่ายบุคคล
2. งานธุรการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างานบุคคลและฝึกอบรม
2. HR Section Chife
3. หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการแผนกธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสงขลา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกงานฝ่ายบุคคล
2. ฝึกงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ฝึกงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานบุคคล , ใบสมัครพนักงานฝึกอบรม , ใบสมัครพนักงานสรรหา ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน บุคคล , หาพนักงานฝึกอบรม , หาพนักงาน สรรหา | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานบุคคล , ผู้สมัครงานฝึกอบรม , ผู้สมัครงานสรรหา
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page