ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 441
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครบุคคล , ใบสมัครฝึกอบรม , ใบสมัครสรรหา
1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล
2. หัวหน้าแผนกบุคคล
3. ผู้จัดการแผนกบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม,บางแค อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. รองผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคลสรรหาค่าจ้าง
2. งานธุรการ
3. ครูผู้สอน
  การศึกษาสูงสุด บัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี
สาขา วิชาชีพครู
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Payroll
2. Recuritment
3. Welfare
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดอบรม
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Senior Admin.
2. Senior HR
3. HR&Admin
  การศึกษาสูงสุด Bachelor
สถาบัน Rambhaibarni Rajabhat University
สาขา General Management
ประสงค์ทำงานที่ Rayong Chonburi Chachengsao Khampeangpet อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. ธุระการ
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการทั่วไป
2. การตลาด
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ประสงค์ทำงานที่ ในราชบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
2. ฝึกอบรม
3. สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR
2. HR
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เพชรบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR Manager
2. HRM Manager
3. Assistant HR Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช
สาขา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล และภาคตะวันออก อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. งานด้านสรรหา ฝึกอบรม ER
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ทรัพยากรบุคคล
2. บริหารงานทั่วไป
3. กองพัฒนาบุคลากร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ขับรถผู้บริหารต่างชาติ
2. ขับรถผู้บริหาร
3. ขับรถส่งของ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีนบุรี
สาขา ช่าง
ประสงค์ทำงานที่ นิคมต่างๆ อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียน พรตพิทยพยัต
สาขา ไทย-สังคม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคล
2. หัวหน้างานสรรหา
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ กับ นนทบุรี อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานจัดซื้อ
2. งานบุคคล
3. ธุรการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ / ชลบุรี / สมุทรปราการ / ปทมธานี อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. พนักงานบัญชี
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานบุคคล , ใบสมัครพนักงานฝึกอบรม , ใบสมัครพนักงานสรรหา ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน บุคคล , หาพนักงานฝึกอบรม , หาพนักงาน สรรหา | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานบุคคล , ผู้สมัครงานฝึกอบรม , ผู้สมัครงานสรรหา
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page