ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 151
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ใบสมัครช่างไฟฟ้า , ใบสมัครช่างคอมพิวเตอร์
1. พนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. พนักงานดูแลระบบไฟฟ้า
3. พนักงานดูแลระบบเครื่องทำความเย็น
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
2. ช่างติดตั้งประตูอัตโนมัติ
3. ช่างติดตั้งระบบคีย์การ์ด สแกนลายนิ้วมือ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน ศรช.วัดบางเตย
สาขา สายสามัญ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมลฑล อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. QC QA
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 82 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. superviser Electrical
2. Electrical Technician
3. Electrical and Instrument.
  การศึกษาสูงสุด Diploma
สถาบัน Ang-thong Technical college
สาขา Electrical Power
ประสงค์ทำงานที่ offshore thailand อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
2. เกียกับไฟฟ้า
3. พลังงานฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค (E-TECH)
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ จ.สุราษฎร์ธานี/จ.พังงา/จ.กระบี่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
2. ช่างไฟฟ้าและเครืีิ่องมือวัดอุตสาหกรรม
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ลงแท่นเจาะนำ้มัน อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุ่งหรือติดตั้ง
2. ช่างคอมพิวเตอร์ หรืองานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3. ขับรถ
  การศึกษาสูงสุด ปวช. 3
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
สาขา แผนกช่างก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ ภายใน จ.ชุมพร อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างไฟฟ้า
3. QC QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ม บูรพา
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี - ระยอง อายุ 82 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานเบื้องหลัง
2. ผู้ช่วยช่างภาพ
3. จัดหาโลเคชั่น
  การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพพานทอง
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างเทคนิค
3. ผู้ช่วยวิศวะกร
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานเรือน้ำมัน หรือ บริษัทในเครือ
2. แท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. ควบคุม หรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างเทคนิคปิโตรเลียม
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Maintenance
2. machanic
3. drilling
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดเจาะน้ำมัน,กลางทะเล อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างประจำ
2. ทั่วไป
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าเรือน้ำมัน
2. ช่างเทคนิค
3. พนักงานสโตร์,พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานเรือน้ำมัน หรือ บริษัทในเครือ
2. ควบคุม
3. ผู้ช่วยกุ๊ก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


  การศึกษาสูงสุด อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนม
สาขา เทดโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างช่อมบำรุง
3. ช่างเครื่องยนต์
  การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. รัชดา - ห้วยขวาง อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ใบสมัครพนักงานช่างไฟฟ้า , ใบสมัครพนักงานช่างคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , หาพนักงานช่างไฟฟ้า , หาพนักงาน ช่างคอมพิวเตอร์ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า , ผู้สมัครงานช่างคอมพิวเตอร์
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page