ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 150
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ใบสมัครช่างไฟฟ้า , ใบสมัครช่างคอมพิวเตอร์
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. เขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่าง
2. QaQc
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าตอนโทรล
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
สาขา เทคโนโลยีการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า wiring
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน รร.เทคโนโลยี ปทุมธานี
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. IT Support
2. Technical Support
3. Technical Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปรีญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างคอมพิวเตอร์
3. พนักงานส่งเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างฟ้าไฟ
3. ไฟฟ้าช่าง
  การศึกษาสูงสุด ป ตรี
สถาบัน ราชพัดราชนครินทร
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ที่มีทาง อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ส่งเอกสาร
2. ชิ๊ปปิ้ง
3. ส่งเอสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
สาขา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล-ต่างจังหวัด อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน เทคนิคลำปาง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ

  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิค
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ จ.ปทุมธานี หรือปริมณฑล อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานขับรถผู้บริหาร
3. พนักงานขับรถผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด อาชีวะ
สถาบัน โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ PLASESS HI TECH Co,LTD. อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. พนักงานซ่อมบำรุง
3. ช่างเครื่องปรับอากาศ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างit
2. ผู้ช่วยเครน
3. ช่างซ่อมทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดเจ๊าะน้ำมัน อ่าวไทย อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงาน
2. ช่างเทคนิค
3. ฝ่ายฝลิต
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาีชีพห้วยผึ้ง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. พนักงาน QC
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างช่อมบำรุง
3. ช่างเครื่องยนต์
  การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. รัชดา - ห้วยขวาง อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างไฟฟ้า
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. พนักงานดูแลระบบไฟฟ้า
3. พนักงานดูแลระบบเครื่องทำความเย็น
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง กรุงเทพ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ใบสมัครพนักงานช่างไฟฟ้า , ใบสมัครพนักงานช่างคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , หาพนักงานช่างไฟฟ้า , หาพนักงาน ช่างคอมพิวเตอร์ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า , ผู้สมัครงานช่างคอมพิวเตอร์
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page