ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 219
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครโรงงาน , ใบสมัครการผลิต , ใบสมัครควบคุมคุณภาพ
1. QA
2. QC
3. ตรวจเชื้อในห้องแล็บ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ชีวิวิทยาประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์
2. ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ
3. พนักงานฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. R&D
3. production
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายผลิต
2. แม่บ้าน
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
สาขา พณิชยการ
ประสงค์ทำงานที่ เขตลาดกระบัง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บริการ
2. ธุรการ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ นครสวรรค์ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. ควบคุมคุณภาพ
3. งานโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแก่น
สาขา คอม ธรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ไกล้ๆอ่าวอุดม อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D
2. QA
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิยาเขตหาดใหญ่
สาขา พอลิเมอร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานดัดมีด
2. ขับรถได้
3. ซ่อมงานได้
  การศึกษาสูงสุด มอปลาย
สถาบัน โรงเรียนสตึก
สาขา ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานผ่ายผลิต
2. สโตร์
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา
สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่คลังเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การประกอบการและการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. นักเคมี ตรวจสอบคุณภาพ
3. ห้องปฎิบัติการทดลอง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทเคริ่องสำอาง หรือบริษัทสิ่งทอ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Supervisor
2. ธุรการ
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันรัชต์ภาคย์
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Field Operator
2. Lab tenchnician
3. Employees rig at sea
  การศึกษาสูงสุด ็High Vocational Diploma
สถาบัน Rayong tecnical college
สาขา Tecchnology Rubber&Polymer department
ประสงค์ทำงานที่ The middle of the sea อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. ควบคุมคุณภาพ
3. ขับรถ
  การศึกษาสูงสุด มัทธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
สาขา วทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัด ปราจีนบุรี,ฉะเชิงเทรา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. QA,QC,R&D
2. IE
3. Producetion
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา สิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง,อยุธยา,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานขายรายเดือน
2. พนักงานควบคุมคุณภาพ
3. พนักงานประจำ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานควบคุมเครื่องจักร
2. พรักงานคลังสินค้า
3. พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC)
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน กศน.อำเภอเมืองประจวบ
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. QA
2. R&D
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จัดซื้อ
2. คุณภาพ
3. Improvement
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา ฟิสิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. QC
3. สามารถทำเกี่ยวกับเอกสารได้
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ บ่อวิน อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานโรงงาน , ใบสมัครพนักงานการผลิต , ใบสมัครพนักงานควบคุมคุณภาพ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน โรงงาน , หาพนักงานการผลิต , หาพนักงาน ควบคุมคุณภาพ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานโรงงาน , ผู้สมัครงานการผลิต , ผู้สมัครงานควบคุมคุณภาพ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page