ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 80
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครช่างกล , ใบสมัครช่างยนต์ , ใบสมัครช่างโลหะ
1. Genaral fore man
2. fore man
3. foer man
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน เทคโนโลยี่ภาคใต้(เอส.เทค )
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Technician
2. Forman
3. Supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
สาขา เทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่าง
2. คลังสินค้า
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคสุรินทร์
สาขา เทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ในสุรินทร์ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่cnc

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า?พระนคร?เหนือ?
สาขา ออกแบบแม่พิมพ์
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม? อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. อารักขา
2. อารักขา
3. อารักขา
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและทุกที่ ไม่สะดวกค้างคืนที่ไหน ไปแล้วกลับ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. เขียนแบบ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. QA
2. QC
3. โฟแมน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ไฟแนส์
2. ช่างยนต์
3. พนักออฟฟิต
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน กาญจณาภิเษกวิทลัยบางปู
สาขา ช่างกล ยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ กทม.ฝั่งธน อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างกลึง
2. ช่างมิลลิ่ง
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางกะปิหรือพื้นที่ใกล้เคียง อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเชื่อม
2. ช่างประกอบ
3. ดูแบบได้เชื่อมอากอนพ่อได้
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน เทียบเท่า
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรีหรือใก้ลเคียงมีรถรับส่งชลบุรี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับรถบัส
2. ขับรถตู้
3. ขับรถเก๋ง
  การศึกษาสูงสุด ม. 3
สถาบัน ร. ร. ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สาขา เบื้องต้น
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้ที่บ้านมากที่สุด อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับโฟร์คลิฟ
2. คลังสินค้า
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วท.เทคนิคจุฬาภรณ์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ผลิต
3. QC
  การศึกษาสูงสุด อาชีวศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างยนต์
3. ช่างติดตั้งแก๊สรถยนต์
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคโนโลยียานยนต์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเชื่อมโลหะ
2. ช่างประกอบ
3. ช่างยนต์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สาขา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน เช่น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิยมอุตสาหกรรมไฮเทค อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานขับรถขนเงิน(ตู้ATM)
2. พนักงานขับรถขนเงิน(รักษาความปลอดภัย
3. พนักงานขับรถขนเงินระหว่างธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2. ควบคุมเครื่องจักร
3. ทุกต่ำแหน่งงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สาขา ช่างเทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานเชื่อม6G
2. เชื่อมแก๊ส
3. เชื่อมไฟ้ฟ้า
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเครื่องยนต์
2. ควบคุมเครื่องจักรกล
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มทร. อีสาน (กาฬสินธุ์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ร้อยเอ็ด อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างติดตั้ง
2. บริการ
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน เทคนิคหนองคาย
สาขา ช่าง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานช่างกล , ใบสมัครพนักงานช่างยนต์ , ใบสมัครพนักงานช่างโลหะ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน ช่างกล , หาพนักงานช่างยนต์ , หาพนักงาน ช่างโลหะ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานช่างกล , ผู้สมัครงานช่างยนต์ , ผู้สมัครงานช่างโลหะ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page