1. Job Infomation ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
Field training - hr - recruiting - salary
Education Level Bachelor's Degree
2. Contact
E-mail - Members Only -
First Name - Members Only -
Last Name - Members Only -
Address - Members Only -
Division Bangkok Area
Province Nonthaburi
ZIP code 11000
Tel - Members Only -
Mobile - Members Only -
WebStie - Members Only -

3. Profile
Date of Birth 15 July 1963 ( 57 years old)
Gender หญิง Marital Status Married  
Height 156 cm. Weigth 53 kg.  
Nationality
ไทย
Religion
พุทธ  
Draft status -
4. Job Preferences
Preferred Positions 1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน
3. หัวหน้างานอาวุโส
Expected Salary
20,000 ขึ้นไป
Work Location
กรุงเทพฯ / นนทบุรี
5. Education
5.1  
Education Level ปริญญาตรี
From มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Degree
ศิลปศาสตรบัณฑิต
Major Subject
การปกครอง
Grad Year
2528
G.P.A. 2.73
5.2  
Education Level
From โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
Degree
มัธยมศึกษาปีที่ 5
Major Subject
คณิต-วิทย์
Grad Year
2525
G.P.A.
6. Employment Record
6.1  
From May 2007 To
Company Name บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
Address
148 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
Salary
36,000 บาท
Position
ผู้จัดการแผนกบุคคลธุรการ
Obligation บริหารงานบุคคล และงานธุรการสำนักงาน และงานจัดซื้อ จัดจ้าง งานอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุง
6.2  
From November 1996 To April 2007
Company Name เกษรกรุ๊ป
Address
999 อาคารเกษรเพลส ถนนเพลิตจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Salary
37,000 บาท
Position
หัวหน้าส่วนบุคคล,ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคลปฏิบัติการ,ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
Obligation ปี 2539-41 รับผิดชอบงานสวัสดิการ งานเงินเดือน
ปี 2541 -48 รับผิดชอบงานบุคคลทั้งหมด
ปี 2549 - รับผิดชอบงานบุคคลธุรการสำนักงาน งานจัดซื้อ จัดจ้าง แม่บ้าน พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
6.3  
From August 1992 To December 1995
Company Name บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
Address
อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
Salary
12,000 บาท
Position
หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ
Obligation รับผิดชอบงานเงินเดือนของพนักงาน
,งานด้านสวัสดิการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ประกันภัยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ของบริษัท
สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ ของบริษัทให้กับพนักงาน
7. ประวัติการอบรม
7.1  
From December 2002 To December 2002
Training Institute Global Concerns
Course Name
Competency Based Performance Appraisal
7.2
 
From March 2002 To April 2002
Training Institute คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Course Name
การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์
7.3
 
From August 2001 To August 2001
Training Institute สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 3
Course Name
กฏหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว
8. Other Skills


ความสามารถทางLanguage
Language ไทย Speak ดี Read ดี Write ดี
 
Language อังกฤษ Speak พอใช้ Read พอใช้ Write พอใช้
Language Speak Read Write
Typing
Thai 45 Words/Minute   English 35 Words/Minute
Driving Skill
Car    Motocycle   Truck
Own Vehicle
Car   Motocycle   Truck
Other Special Skills 1.
  2.
  3.
  4.
Project , Accomplishment & Experience ที่บริษัท สุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์โฮลดิ้ง จำกัดเคยจัดทำแบบประเมินผลงานประจำปีของพนักงานโดยใช้ Competency
ของแต่ละตำแหน่งงาน
2. เคยจัดทำ Centralize Payroll (ธุรกิจร้านอาหาร+พลาซ่า+สำนักงาน)
ที่บริษัท.อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดเคยใช้โปรแกรมเงินเดือนที่บริษัทเขียนเอง
- ดูแลสวัสดิการประกันชีวิต ประกันสุขภาพให้พนักงานทั้ง
แบบบริษัทจ่ายเอง และต่อมาจ้างบริษัทประกันทำ
- เคยดุแลและจัดทำการจดทะเบียนบริษัท/ จัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
- เคยดูแลและขอทำ Work Permit / Visa ให้กับพนักงานต่างชาติที่มาทำงานกับบริษัทฯ
Reference - Members Only -
Last Update 24/09/2020

Resume ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, Curriculum Vitae ผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน, CVหัวหน้างานอาวุโส | Resume , Interview & Careers at Jobs.SiamHRM.com :- ฝากประวัติ, CV, ใบสมัคร, ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ , ใบสมัครภาษาอังกฤษ , Resume ผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน, Curriculum Vitae หัวหน้างานอาวุโส, CVผู้จัดการฝ่ายบุคคล, Resume หัวหน้างานอาวุโส, Curriculum Vitae ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, CVผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page