ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 15 กรกฎาคม 2506 (อายุ 57 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 156 cm. น้ำหนัก 53 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน
  3. หัวหน้างานอาวุโส
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ / นนทบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การปกครอง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2528
เกรดเฉลี่ย 2.73
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาขาวิชา คณิต-วิทย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2525
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2550 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
148 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
เงินเดือน
36,000 บาท
ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกบุคคลธุรการ
ความรับผิดชอบ บริหารงานบุคคล และงานธุรการสำนักงาน และงานจัดซื้อ จัดจ้าง งานอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2539 จนถึง เมษายน 2550
ชื่อบริษัท เกษรกรุ๊ป
ที่อยู่-ติดต่อ
999 อาคารเกษรเพลส ถนนเพลิตจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
37,000 บาท
ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนบุคคล,ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคลปฏิบัติการ,ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบ ปี 2539-41 รับผิดชอบงานสวัสดิการ งานเงินเดือน
ปี 2541 -48 รับผิดชอบงานบุคคลทั้งหมด
ปี 2549 - รับผิดชอบงานบุคคลธุรการสำนักงาน งานจัดซื้อ จัดจ้าง แม่บ้าน พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2535 จนถึง ธันวาคม 2538
ชื่อบริษัท บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
12,000 บาท
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานเงินเดือนของพนักงาน
,งานด้านสวัสดิการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ประกันภัยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ของบริษัท
สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ ของบริษัทให้กับพนักงาน
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2545 จนถึง ธันวาคม 2545
สถาบันอบรม Global Concerns
หลักสูตรการอบรม
Competency Based Performance Appraisal
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2545 จนถึง เมษายน 2545
สถาบันอบรม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2544 จนถึง สิงหาคม 2544
สถาบันอบรม สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 3
หลักสูตรการอบรม
กฏหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ที่บริษัท สุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์โฮลดิ้ง จำกัดเคยจัดทำแบบประเมินผลงานประจำปีของพนักงานโดยใช้ Competency
ของแต่ละตำแหน่งงาน
2. เคยจัดทำ Centralize Payroll (ธุรกิจร้านอาหาร+พลาซ่า+สำนักงาน)
ที่บริษัท.อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดเคยใช้โปรแกรมเงินเดือนที่บริษัทเขียนเอง
- ดูแลสวัสดิการประกันชีวิต ประกันสุขภาพให้พนักงานทั้ง
แบบบริษัทจ่ายเอง และต่อมาจ้างบริษัทประกันทำ
- เคยดุแลและจัดทำการจดทะเบียนบริษัท/ จัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
- เคยดูแลและขอทำ Work Permit / Visa ให้กับพนักงานต่างชาติที่มาทำงานกับบริษัทฯ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 24/09/2020

ผู้สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน, ผู้สมัครงานตำแหน่งหัวหน้างานอาวุโส | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ใบสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน, ใบสมัครงานตำแหน่งหัวหน้างานอาวุโส, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน, หัวหน้างานอาวุโส
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page