ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานกฎหมาย งานทนายความ นิติกร/ รัฐศาสตร์
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ 64120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 29 สิงหาคม 2541 (อายุ 24 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 173 cm. น้ำหนัก 59 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. นิติกร
2. พนักงานฝ่ายกฎหมาย
  3. เสมียน
เงินเดือน 15000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา นิติศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2564
เกรดเฉลี่ย 3.80
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563 จนถึง กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อบริษัท บริษัท สอาดอีเล็คทริค จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
600/88 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เงินเดือน
-
ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
2 จัดเตรียมเอกสารในการร่างคำฟ้อง คำขอ และคำแถลง
3.พิมพ์คำฟ้อง คำขอ และคำแถลง รวมไปถึงหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ (ศาล,สำนักงานที่ดิน,สำนักงานบังคับคดี,สำฃานเทศบาล)
5.ปฏิบัติงานในส่วนของการสืบทรัพย์ เพื่อการบังคับคดี
6.จัดทำรายงานให้แก่บริษัท
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 27 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. คอมพิวเตอร์ microsoft office
  2. การออกแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1.นักศึกษาทุนเรียนดี (2561, 2562)
2.รางวัลเรียนดีเหรียญทอง (2562, 2563)
3.ตัวแทนนักศึกษาแข่งตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ และระดับภูมิภาค (2562, 2563)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 18/01/2022

ผู้สมัครงานตำแหน่งนิติกร, ผู้สมัครงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายกฎหมาย, ผู้สมัครงานตำแหน่งเสมียน | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งนิติกร, ใบสมัครงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายกฎหมาย, ใบสมัครงานตำแหน่งเสมียน, นิติกร, พนักงานฝ่ายกฎหมาย, เสมียน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page