ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิทยาศาสตร์/งานฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10800
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 1 มิถุนายน 2541 (อายุ 24 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 57 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. QC/QA Supervisor
2. Lab Chemist
  3. R&D
เงินเดือน 20000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
เกรดเฉลี่ย 2.54
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2564 จนถึง ตุลาคม 2564
ชื่อบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
361, 361/1-4 ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบและวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร
ด้วยเครื่องมือ HPLC
1) เตรียมตัวอย่าง
2) เตรียมสารเคมี (สารละลายมาตรฐาน ตัวทำละลายตัวสกัด)
3) สกัดตัวอย่าง
4) วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย HPLC
5) ทำรายงานผลการวิเคราะห์
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2564 จนถึง พฤษภาคม 2564
สถาบันอบรม ตรวจสอบและวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร ด้วยเครื่องมือ HPLC 1) เตรียมตัวอย่าง 2)
หลักสูตรการอบรม
ISO/IEC 17025:2017
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้งานเครื่อง SEM-EDX
  2. ใช้งานเครื่อง FTIR
  3. ใช้งานเครื่อง HPLC
  4. ใช้งานเครื่อง UV
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ โครงงานสหกิจศึกษา การศึกษาองค์ประกอบของสีหน้ากากประสานบนแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกล้องจุลทรรศนือิเล็กตรอนแบบส่องกราดร่วมกับเทคนิคการวัดการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ / 1)ตรวจสอบคุณภาพงาน Reject ให้กับลูกค้าด้วยเครื่องมือ SEM&EDX
2)สร้างชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพเพื้่อให้ลูกค้าตรวจสอบในการตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงงาน
3)ตรวจสอบคุณภาพ Material และสร้างฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพของทุกแผนกที่ใช้ในกระบวนผลิต ร่วมกับบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 18/01/2022

ผู้สมัครงานตำแหน่งQC/QA Supervisor, ผู้สมัครงานตำแหน่งLab Chemist, ผู้สมัครงานตำแหน่งR&D | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งQC/QA Supervisor, ใบสมัครงานตำแหน่งLab Chemist, ใบสมัครงานตำแหน่งR&D, QC/QA Supervisor, Lab Chemist, R&D
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page