ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานสำนักงาน/งานพัฒนาองค์กร/งานISO/งานเอกสาร
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10150
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 20 ธันวาคม 2515 (อายุ 50 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 155 cm. น้ำหนัก 73 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
2. nurse educator
  3. หัวหน้าหน่วย / ผู้จัดการพัฒนาบุคลากร
เงินเดือน 60,000 - 65,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เขตบางขุนเทียน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ป.โท
ชื่อสถานศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) ม.มหิดล
วุฒิการศึกษา ปริญญามหาบันฑิต
สาขาวิชา การพยาบาล
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 3.00+
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2560 จนถึง - -
ชื่อบริษัท รพ.นครธน
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
59,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ความรับผิดชอบ ทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดอบรมที่เป็นให้กับบุุคลากรทั้งกลุ่ม clinic & non clinic
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง พฤษภาคม -
สถาบันอบรม ศาสตร์และศิลป์การสอน
หลักสูตรการอบรม
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย ดี คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. วิทยากรฝึกอบรมสายวิชาชีพพยาบาล
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ simulator specialist รพ.บำรุงราษฎร์
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 26/01/2022

ผู้สมัครงานตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, ผู้สมัครงานตำแหน่งnurse educator, ผู้สมัครงานตำแหน่งหัวหน้าหน่วย / ผู้จัดการพัฒนาบุคลากร | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, ใบสมัครงานตำแหน่งnurse educator, ใบสมัครงานตำแหน่งหัวหน้าหน่วย / ผู้จัดการพัฒนาบุคลากร, พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, nurse educator, หัวหน้าหน่วย / ผู้จัดการพัฒนาบุคลากร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page