ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเศรษฐศาสตร์/งานคณิตศาสตร์/งานสถิติ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 21 ตุลาคม 2540 (อายุ 25 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 151 cm. น้ำหนัก 48 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา คริสต์  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูล
2. data analyst
  3. เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย
เงินเดือน 18000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา สถิติ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563
เกรดเฉลี่ย 2.81
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เรียนรู้ไว
  2. มีความอดทน
  3. ปรับตัวได้ง่าย
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -เข้าร่วมมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
จัดทำเครื่องคำนวณเกี่ยวกับเมทริกซ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual studio 2010
-สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2560 (ฝ่ายประเมินผล)
พัฒนาศักยภาพขององค์กรโดยการจัดทำการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
-สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561 (ฝ่ายเอกสาร)
ติดต่อประสานงานกับอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอและจัดทำโครงการในความรับผิดชอบ
-ประธานโครงการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11
จัดการวางแผนโครงการ ติดต่อกับคลที่เกี่ยวข้องและ กระจายงานให้กับสามชิกของสโมสรคณะวิทยาศาสตร์
-ฝึกงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฝ่ายพยากรณ์)
เรียนรู้และฝึกเทคนิคการพยากรณ์โดยใช้โปรแกรม GRETL
-ได้รับทุนวิจัย I-KUSTAR 2020
ได้รับทุนวิจัย I-KUSTAR 2020 ในหัวข้อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลงข้อมูลให้เป็นปกติ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 04/01/2022

ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูล, ผู้สมัครงานตำแหน่งdata analyst, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูล, ใบสมัครงานตำแหน่งdata analyst, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย, เจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูล, data analyst, เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page