ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12140
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 16 พฤศจิกายน 2537 (อายุ 26 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 163 cm. น้ำหนัก 52 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับยกเว้น(รด.)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  3. เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้าง
เงินเดือน 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ปทุมธานี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558
เกรดเฉลี่ย 3.42
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง กุมภาพันธ์ -
ชื่อบริษัท บริษัท ดูเชิร์ท ดอทเน็ต จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
19/8 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เงินเดือน
22,000
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ความรับผิดชอบ 1.สรรหาพนักงานทั้งระบบ 2. ดูแลระเบียบข้อบังคับของบริษัท 3. จัดทำการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน 4.จัดทำเอกสารนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5.จัดทำเอกสารการนำส่งเงินสมทบ 6.สวัสดิการต่างๆของพนักงาน 7. ประสานงานการเบิกจ่าย ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 8.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานราชการ(ประกันสังคม,ฝีมือแรงงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จัดหางาน และคนพิการ) 9.จัดทำและนำส่งเงินกรมบัคับคดี 10.จัดทำเอกสาร ภ.ง.ด 1, ภ.ง.ด.1ก, เงินสมทบประจำปี กท.20,หนังสือ 50 ทวิ ,รายการคนพิการประจำปี ,ยื่น คร.11 11.จัดทำรายการจ่ายค่าคอมมิชชั่น 12.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50 คำ/นาที   อังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 20/10/2020

ผู้สมัครงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้าง | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้าง, หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้าง
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page