ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานโรงงาน/งานการผลิต/งานควบคุมคุณภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18230
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 11 ธันวาคม 2521 (อายุ 42 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 163 cm. น้ำหนัก 67 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Production Manager
2. Engineer
  3. Management
เงินเดือน 45,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน viet nam ,ลาว, ในประเทศ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ป.โท
ชื่อสถานศึกษา ม.ราม
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารอุตสาหกรรม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563
เกรดเฉลี่ย 3.2
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2547 จนถึง ปัจจุบัน 2562
ชื่อบริษัท บริษัท เอส.ซ๊.จี เซรามิค.จำกัด สระบุรี
ที่อยู่-ติดต่อ
ุ61 ม.1 .ต โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
เงินเดือน
50,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการซ่อมบำรุง
ความรับผิดชอบ ศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ วิธีการ ขบวนการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
เพือเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดการสูญเสีย ในการผลิต
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 จนถึง พฤศจิกายน 2561
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
2018 Has Completed IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Leader Auditor Training Course RCA/9153)(IRCA Reg.No.A18126) 2018
2017 Has Completed Training Course BCD: Business Concept Development From SCG Leaning Career
2017 Has Completed Training Course Leadership From SCG Leaning Career
2007ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่น1/2550
2005 Has Completed The Upgrading Training Course in Welding Copper Tube Air Condition.
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา Viet Nam พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา English พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ฟุตบอล
  2. วอลเล่ย์บอล
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ Completed IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Leader Auditor
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 02/01/2020

ผู้สมัครงานตำแหน่งProduction Manager, ผู้สมัครงานตำแหน่งEngineer, ผู้สมัครงานตำแหน่งManagement | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งProduction Manager, ใบสมัครงานตำแหน่งEngineer, ใบสมัครงานตำแหน่งManagement, Production Manager, Engineer, Management
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page