ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเขียนแบบ/งานDrawing /งานDraftsman
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 10 กุมภาพันธ์ 2523 (อายุ 42 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณ์ทหารแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก
2. เขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก
  3. ประมาณราคา อลูมิเนียม กระจก
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา อุดมศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2543
เกรดเฉลี่ย 3.2
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2558 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท นิลโกฮ์อลูมิเนียมซิสเต็ม จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
4/188 ม.9 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน
50,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป
ความรับผิดชอบ เขียนแบบ ออกแบบ ถอดราคา เสนอราคา ดูแลการประกอบและติดตั้ง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถใช้ Auto cad / sketchup / excel (office)
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ เขียนแบบ ออกแบบ ถอดราคา เสนอราคา ดูแลการประกอบและติดตั้ง โครงการ อาคารของ กรมทรัพยากรน้ำ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 18/01/2022

ผู้สมัครงานตำแหน่งเขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก, ผู้สมัครงานตำแหน่งเขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก, ผู้สมัครงานตำแหน่งประมาณราคา อลูมิเนียม กระจก | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก, ใบสมัครงานตำแหน่งเขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก, ใบสมัครงานตำแหน่งประมาณราคา อลูมิเนียม กระจก, เขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก, เขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก, ประมาณราคา อลูมิเนียม กระจก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page