ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิทยาศาสตร์/งานฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคใต้
จังหวัด ตรัง
รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 17 กุมภาพันธ์ 2537 (อายุ 28 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 169 cm. น้ำหนัก 56 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา ไทย  
สถานภาพทางทหาร ผ่านเกณฑ์
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. นักวิทยาศาสตร์
  3. นักวิจัย พัฒนา
เงินเดือน 18000-20000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ป.ตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วุฒิการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา จุลชีววิทยา
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560
เกรดเฉลี่ย 2.79
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 จนถึง สิงหาคม 2562
ชื่อบริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนทน์
ที่อยู่-ติดต่อ
สมุมรสาคร
เงินเดือน
18000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าจุลชีวิทยา
ความรับผิดชอบ 1.วิเคระห์ ตัวอย่าง ทดสอบทางจุลชีววิทยา ให้ได้เป็นไปตามมาตราฐาน
2.ควบคุมดูแลการเก็บเชื้อมาตราฐาน
ผลการตรวจวิเคราะห์ย่ปฏิชีวนะ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย - คำ/นาที   อังกฤษ - คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. วาดภาพ
  2. ความสามารถการใช้เครื่ิงมือทางจุลชีววิทยา
  3. งานด้านโมเลกุลลาร์ ทางจุลลชีววิทยา
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ งานวิจัย ได้คึกษา กลุ่มจุลินทรีย์ที่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในด้านอุตสหกรรม โดย ได้คึกษาการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรีย ที่ผลิตเอนไซม์ เพื่อนำมาใช้ด้านอุตสหกรรมต่อไป
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 18/01/2022

ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าปฏิบัติการจุลชีววิทยา, ผู้สมัครงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์, ผู้สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย พัฒนา | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าปฏิบัติการจุลชีววิทยา, ใบสมัครงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์, ใบสมัครงานตำแหน่งนักวิจัย พัฒนา, เจ้าหน้าปฏิบัติการจุลชีววิทยา, นักวิทยาศาสตร์, นักวิจัย พัฒนา
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page