ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานโรงงาน/งานการผลิต/งานควบคุมคุณภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 29 พฤศจิกายน 2534 (อายุ 29 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 82 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
2. ตรวจสอบคุณภาพ/การผลิต
  3. ธุรการประสานงาน
เงินเดือน 14000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วุฒิการศึกษา เทคโนโลยีบัญฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
เกรดเฉลี่ย 3.29
5.2  
ระดับการศึกษา ปวส.
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา แม่พิมพ์พลาสติก
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2555
เกรดเฉลี่ย 2.52
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 จนถึง เมษายน 2562
ชื่อบริษัท บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด
ที่อยู่-ติดต่อ
22/2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง โทร : 66(0) 3897 7800
เงินเดือน
2000
ตำแหน่ง
trainee
ความรับผิดชอบ คีย์ข้อมูล / ประสานงานระหว่างแผนก
จัดทำเอกสารเวลางานของพนักงาน
ทำเอกสารเกี่ยวกับ Fired heater and boiler
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 จนถึง กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อบริษัท บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ที่อยู่-ติดต่อ
หมู่ที่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา 334 ถนน สุขาภิบาล 8 บึง อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
เงินเดือน
2000
ตำแหน่ง
trainee
ความรับผิดชอบ คีย์ข้อมูล / ประสานงานระหว่างแผนก
ตรวจสอบชิ้นงานQC
ควบคุมเครื่องจักร / เปลี่ยนแม่พิมพ์
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2561 จนถึง ธันวาคม 2561
สถาบันอบรม กรมพัฒนาฝีมือรงงาน กระทรวงแรงงาน
หลักสูตรการอบรม
การยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2562 จนถึง มีนาคม 2562
สถาบันอบรม บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด
หลักสูตรการอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. microsoft office
  2. illustrator
  3. Auto cad
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -โครงการเครื่องอัดก้อนปลาร้าแบบไฮดรอลิค
-สร้างแม่พิมพ์จากอะคริลิค
-การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
-การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ
-เข้ารวมชมรมอนุรักษ์ ทำฝากชะลอน้ำ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 04/06/2020

ผู้สมัครงานตำแหน่งประสานงาน/คีย์ข้อมูล, ผู้สมัครงานตำแหน่งตรวจสอบคุณภาพ/การผลิต, ผู้สมัครงานตำแหน่งธุรการประสานงาน | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งประสานงาน/คีย์ข้อมูล, ใบสมัครงานตำแหน่งตรวจสอบคุณภาพ/การผลิต, ใบสมัครงานตำแหน่งธุรการประสานงาน, ประสานงาน/คีย์ข้อมูล, ตรวจสอบคุณภาพ/การผลิต, ธุรการประสานงาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page