ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ จป.วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/งานอาชีวอนามัย
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 61120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 15 กรกฎาคม 2540 (อายุ 23 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 164 cm. น้ำหนัก 53 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ไม่เกี่ยวข้อง
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน 18,000-20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
เกรดเฉลี่ย 3.46
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2561 จนถึง มีนาคม 2562
ชื่อบริษัท บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
ที่อยู่-ติดต่อ
109 ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
เงินเดือน
9,000
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม,เอกสารความปลอดภัย,ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง กุมภาพันธ์ 2562
สถาบันอบรม บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นต์ แอนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คปอ.
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เป็นพิธีกร
  2. เป็นวิทยากรอบรม
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ นวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการด้านความปลอดภัย So Smart Safety Check , ฝึกประสบการณ์ด้านความปลอดภัย 2 แห่ง , ศึกษาดูงาน และการอบรมซ้อมแผนความปลอดภัยตามกฎหมาย
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 27/02/2020

ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page