ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานแพทย์/งานพยาบาล/งานเภสัชกร/งานสาธารณสุข
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคอีสาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ 45000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 13 กันยายน 2530 (อายุ 34 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 49.5 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำสนามบิน
  3. พยาบาลขุดเจาะน้ำมัน
เงินเดือน 55000-60000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ไม่ระบุ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา พยาบาลศาสตร์
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลังวงษ์ชวลิตกุล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554
เกรดเฉลี่ย 2.39
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท โรงพยาบาลกลาง
ที่อยู่-ติดต่อ
514 ถ.หลวงต.ป้อมปราบอ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย10100
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพระดับปฎิบัติการ
ความรับผิดชอบ ฝ่ายการพยาบาล
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง มกราคม -
สถาบันอบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมหาสารคาม
หลักสูตรการอบรม
ครูพี่เลี้ยง
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย ได้ คำ/นาที   อังกฤษ 5 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ร้องเพลง
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 11/10/2021

ผู้สมัครงานตำแหน่งพยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน, ผู้สมัครงานตำแหน่งพยาบาลประจำสนามบิน, ผู้สมัครงานตำแหน่งพยาบาลขุดเจาะน้ำมัน | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งพยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน, ใบสมัครงานตำแหน่งพยาบาลประจำสนามบิน, ใบสมัครงานตำแหน่งพยาบาลขุดเจาะน้ำมัน, พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน, พยาบาลประจำสนามบิน, พยาบาลขุดเจาะน้ำมัน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page