ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิทยาศาสตร์/งานฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 18 กันยายน 2537 (อายุ 26 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 169 cm. น้ำหนัก 50 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  3. เจ้าหน้าที่ ISO
เงินเดือน 18000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิการศึกษา วทบ.
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
เกรดเฉลี่ย 2.72
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2560 จนถึง กรกฎาคม 2561
ชื่อบริษัท J WON REFINING (THAILAND) Co., Ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
888/6 ม.21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
: Environmental Officer: HAZARDOUS MATERIALS SPECIALIST
ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
2.ดำเนินการขออนุญาตนำเข้า / ส่งออก วัตถุอันตราย (วอ.4 / วอ.6)
3.ดำเนินการออกใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Uniform Hazardous Waste Manifest)
4.ดำเนินการขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ. 8)
5.ดำเนินการขอเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล (Notification Form)
6.ดูแลรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายในสถานที่ปฎิบัติงาน
7.รับผิดชอบในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายและสารเคมีภายใต้เขตบริหารงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
8.จัดทำแผนความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
9.ติดต่อประสานงานด้านเอกสารกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานฯ
10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2561 จนถึง เมษายน 2561
สถาบันอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการอบรม
ISO 14001: 2015 Environmental Management Standards
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2560 จนถึง สิงหาคม 2560
สถาบันอบรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรการอบรม
Import and export of hazardous materials (chemical waste)
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 จนถึง พฤศจิกายน 2560
สถาบันอบรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรการอบรม
Management of unused or recycled materials of industrial plants
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา English พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Microsoft Office (Words, Excel, Power Point)
  2. Adobe (Photoshop, Premiere)
  3. Auto CAD
  4. Sketch Up 3D
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ - บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (บฉ.3)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 02/11/2019

ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ISO | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ISO, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ ISO
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page