ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ จป.วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/งานอาชีวอนามัย
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20230
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 25 มีนาคม 2533 (อายุ 30 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 167 cm. น้ำหนัก 50 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
  3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
เงินเดือน 20,000-25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558
เกรดเฉลี่ย 3.36
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
700/11 หมู่ 7 นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือน
18,060
ตำแหน่ง
จป.วิชาชีพ
ความรับผิดชอบ 1.Update law for the Safety Health and Environment.
2.Monitor the unsafe act and conditions for protection and prevention accident.
3.Communicate, monitor, rules, instruction, and procedure to follow concerning safety standard.
4.Collected and analyze information on workplace danger, injuries-accident in order to prepare report.
5.Report safety responsibility to government.
6.Meeting safety committee.
7.Training new employee and in-house training.
8.Analyze and asses risks in the workplace.
9.Distribute and order supplier PPE.
10.Accident investigation.
11..Other health and safety tasks as assigned.
12. Manage ISO 14001:2015
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2559 จนถึง กันยายน 2559
สถาบันอบรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
หลักสูตรการอบรม
BBS การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย ุ60 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Good basic computer literacy Microsoft office programs.
  2. Knowledge in ISO 14001/OHSAS 18001
  3. Good cooperate with team, able to work under pressure and up country.
  4. Good learn for new things.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -ปีการศึกษา 2555 เป็นกรรมการฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์
-ปีการศึกษา 2557
?ผ่านการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
?ผ่านการอบรม ISO14001 และ OHSAS18001
?นิสิตดีเด่นด้านจริยธรรมและคุณธรรม
- ผู้นำโครงการอาชีวอนามัยเพื่อชุมชนครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 ณ วัดปลักแรด จ.พิษณุโลก
-ปีพ.ศ. 2558
เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับรางวัล สปก.ดีเด่น ระดับจังหวัด เหรียญทอง และรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 3 ล้าน ชม.การทำงาน
-โครงการ KYT มือชี้ปากย้ำ อุบัติเหตุเป็น 0
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 02/11/2019

ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page