ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมเครื่องกล โรงงาน/อื่นๆ
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคอีสาน
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 6 สิงหาคม 2521 (อายุ 44 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง cm. น้ำหนัก 80 kg.  
สัญชาติ Thail ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเรียน รด.
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Factory Manager
2. Deputy Factory Manager
  3. Production Manager
เงินเดือน 70,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สระบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา Master?s Degree (EPMI) Group ECAM
ชื่อสถานศึกษา School of Electricity, Production and Industrial Management, Cergy-Pontoise, Fra
วุฒิการศึกษา Master?s Degree (EPMI) Group ECAM
สาขาวิชา Industrial Engineering and Management
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 3.55
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 จนถึง พฤษภาคม 2561
ชื่อบริษัท HERBA BANGKOK CO., LTD
ที่อยู่-ติดต่อ
Nong Kae Industrial Estate, Saraburi
เงินเดือน
65,000
ตำแหน่ง
Deputy Factory Manager
ความรับผิดชอบ Position Deputy Factory Manager
- Define policies, manufacturing plans as well as production targets.
-Supervise the production process in the factory to meet the standards
- Conduct employment interviews.
- Plans the manufacturing system in the country and abroad.
- Plan all project facility controls in the factory.
- Plan and control the maintenance of all on-site machinery .
- Oversee the construction of a new plant in Phnom Penh, Cambodia and coordinate with suppliers.
- Ensure that all the project implementation is on track; responsibilities include plant planning, reviewing the process, and designing.
- work as a coordinator to support international production team.

6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันอบรม บริษัท เลิร์นนิ่ง แอนด์ โกรฟธ์ คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ฝรั่งเศส พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50 คำ/นาที   อังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. System KAYENCE
  2. Microsoft Office
  3. Photoshop
  4. SAP
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการสู่ 1 โรงงาน 1 หุ่นยนตร์อุตสาหกรรม ( One Factory One Robot ) ปีงบประมาณ 2560
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 02/11/2019

ผู้สมัครงานตำแหน่งFactory Manager, ผู้สมัครงานตำแหน่งDeputy Factory Manager, ผู้สมัครงานตำแหน่งProduction Manager | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งFactory Manager, ใบสมัครงานตำแหน่งDeputy Factory Manager, ใบสมัครงานตำแหน่งProduction Manager, Factory Manager, Deputy Factory Manager, Production Manager
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page