ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิทยาศาสตร์/งานฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 14 มกราคม 2539 (อายุ 24 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 63 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามโรงงาน หรือ บริษัท
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ต่างๆ
  3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแลปด้านสิ่งแวดล้อม
เงินเดือน 18000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก อยุธยา กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560
เกรดเฉลี่ย 2.64
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมปลาย
ชื่อสถานศึกษา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา มัธยมปลาย
สาขาวิชา วิทย์-คณิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2557
เกรดเฉลี่ย 3.14
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2561 จนถึง เมษายน 2561
สถาบันอบรม บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
หลักสูตรการอบรม
แผนก SHE (Safety Health and Environmental)
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2560 จนถึง กรกฎาคม 2560
สถาบันอบรม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
หลักสูตรการอบรม
ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro
  2. วิเคราะห์ผลแลปน้ำเสีย เช่น DO, BOD, TDS, TSS, TKN, CONDUCT, PH, COLIFORM IN WATER AND TURBIDITY
  3. เก็บตัวอย่างน้ำเสียตามหลักกรมควบคุมมลพิษ
  4. การดับเพลิงขั้นต้นและการควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
-ปี 2018
1.การจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมเข้าสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
BANGKOK HOSPITAL (PATTAYA) AND TQM LIFE INSURANCE BROKER

2.ใบรับรองการทำงานแผนก SHE (Safety Health and Environmental)
Ducati Motor (Thailand) Co., Ltd.

-ปี2017

1.การประยุกต์ใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
SHEilds Solutions Co., Ltd.

2.การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

3.การดับเพลิงขั้นต้นและการควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

4.การสัมมนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.TRAINING AND WORKSHOP ON ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015 AND OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OHSAS 18001:2007 AND FDIS 45001 AND INTERNAL AUDIT
NAKORNTHANEE GROUP LIMITED PARTNERSHIP
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 02/11/2019

ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามโรงงาน หรือ บริษัท, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ต่างๆ , ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแลปด้านสิ่งแวดล้อม | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามโรงงาน หรือ บริษัท, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ต่างๆ , ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแลปด้านสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามโรงงาน หรือ บริษัท, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ต่างๆ , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแลปด้านสิ่งแวดล้อม
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page