ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเศรษฐศาสตร์/งานคณิตศาสตร์/งานสถิติ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคอีสาน
จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40250
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 16 สิงหาคม 2538 (อายุ 27 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 161 cm. น้ำหนัก 56 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่การตลาด/Strategic planning
2. เจ้าหน้าที่ทางถิติ
  3. เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
เงินเดือน 18000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ขอนแก่นและกรุงเทพฯ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา วท.บ.
สาขาวิชา สารสนเทศสถิติ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
เกรดเฉลี่ย 2.72
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 จนถึง เมษายน 2561
ชื่อบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ที่อยู่-ติดต่อ
888 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4000
เงินเดือน
5000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เก็บ CSI (customer satisfaction index)
ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่สัมภาษณ์ลูกค้าที่มาใช้บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจของการให้บริการของทางโรงพยาบาล และยังมีโอกาสช่วยแผนกลงทะเบียน ฝ่ายการตลาดในการขายคูปองโปรโมชั่นของทา
โรงพยาบาลอีกด้วย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 จนถึง มิถุนายน 2561
สถาบันอบรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หลักสูตรการอบรม
ระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ?
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2561 จนถึง มกราคม 2561
สถาบันอบรม ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรการอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดีมาก เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 60 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เก็บข้อมูลโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560
  2. โครงการ Startup Thailand league KKU 2018 (ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันในสนามระดับประเทศ) ประจำปี 2561
  3. โครงการ KKBS Innovative Startup Thailand 2018 ประจำปี 2561
  4. โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1.โครงการ Startup Thailand league KKU 2018 (ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันในสนามระดับประเทศ) ประจำปี 2561
2.การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ปี 2561
3.? พฤษภาคม ปี 2560 ? พฤษภาคม ปี 2561 ทำงานนอกเวลาเรียน (part time)
พนักงานเก็บ CSI (customer satisfaction index) โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์หรือสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการของทางโรงพยาบาล และได้มีโอกาสช่วยงานแผนกอื่นๆเช่น แผนกลงทะเบียน และแผนกการตลาดในการขายคูปองในโปรแกรมต่างๆที่เป็นโปรโมชั่นจากทางโรงพยาบาล
4.ค่ายร่วมอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557
5.ฝ่ายสันทนาการ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร (Science tour) ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557
6.ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558
7.ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนชนบท ประจำปี 2558
8.ค่ายรากแก้วอาสาปิดทองหลังพระ ประจำปี 2559

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 02/11/2019

ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด/Strategic planning, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทางถิติ, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด/Strategic planning, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทางถิติ, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน, เจ้าหน้าที่การตลาด/Strategic planning, เจ้าหน้าที่ทางถิติ, เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page