ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมเครื่องกล โรงงาน/อื่นๆ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคใต้
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 12 ธันวาคม 2535 (อายุ 30 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 178 cm. น้ำหนัก 64 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ยังไม่ผ่านเกณฑ์
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. หัวหน้า
2. ผู้ช่วย
  3. พนังงาน
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดสงขลา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ป.ตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วุฒิการศึกษา อสบ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตหการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.56
5.2  
ระดับการศึกษา ปวส
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
วุฒิการศึกษา เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย 3.23
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง ธันวาคม -
ชื่อบริษัท มาบูชิไทยแลนด์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
เงินเดือน
10000
ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกงาน
ความรับผิดชอบ เชื่อมงานตามกระบวนการผลิตตามเป้าหมายทีกำหนด
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม - จนถึง พฤษภาคม -
ชื่อบริษัท ศรีตรังแอโกรดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
ต.ถ่ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เงินเดือน
8000
ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกงาน
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบกระบวนการผลิต รายงานปัญหาต่อหัวหน้า
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา มลายู พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 38 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. การทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยMicrosoft ได้เป็นอย่างดี
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ โปรเจ็กการพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่ง
ใบผ่านงานบริษัท มาบูชิไทยแลนด์ จำกัด
ใบผ่านงานบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 20/04/2018

ผู้สมัครงานตำแหน่งหัวหน้า, ผู้สมัครงานตำแหน่งผู้ช่วย, ผู้สมัครงานตำแหน่งพนังงาน | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งหัวหน้า, ใบสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วย, ใบสมัครงานตำแหน่งพนังงาน, หัวหน้า, ผู้ช่วย, พนังงาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page