ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานสำนักงาน/งานพัฒนาองค์กร/งานISO/งานเอกสาร
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50210
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 13 มกราคม 2516 (อายุ 49 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 151 cm. น้ำหนัก 50.5 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ไม่มี
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. งานเลขานุการ
2. งานสำนักงาน
  3. งานประสานงาน
เงินเดือน 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เชียงใหม่
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556
เกรดเฉลี่ย 3.21
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2548 จนถึง พฤษภาคม -
ชื่อบริษัท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่-ติดต่อ
333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง เชียงราย
เงินเดือน
20,450
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหาร
ความรับผิดชอบ จัดทำวาระประชุม/ จัดประชุม/รายงานการประชุม
2. งานประสานงาน/การเดินทาง/ที่พัก/อาหาร
3. กิจกรรมงานโครงการพิเศษ/จัดทำโครงการอบรม/ประเมินผล
4. วางแผนจัดทำงบประมาณ/เบิก-จ่าย/สรุปการใช้งบ
5. จัดทำเอกสาร/การสอบ/ประสานเรื่องห้องสอบ/วัสดุอุปกรณ์ฯ
6. ประสานงานอาจารย์/นักศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นำชมมหาวิทยาลัย/ต้อนรับคณะดูงาน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง กุมภาพันธ์ -
สถาบันอบรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรการอบรม
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
อบรมการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันเบื้องต้น
อบรมการเขียนโครงการ จัดสรรงบประมาณ อบรมด้านวิชาการ
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา ญี่ปุ่น พูด นิดหน่อย อ่าน ไม่ได้ เขียน ไม่ได้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ ใช้โปรแกรม Office ได้
  2. ขับรถยนต์ได้ ม่ีใบขับขี่
  3. พิธีกรดำเนินรายการ
  4. จัดอบรมได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ผ่านการทำงาน เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ
จัดอบรม เข้าค่ายเยาวชน และอบรมงานด้านวิชาการ
เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 13/04/2018

ผู้สมัครงานตำแหน่งงานเลขานุการ, ผู้สมัครงานตำแหน่งงานสำนักงาน, ผู้สมัครงานตำแหน่งงานประสานงาน | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งงานเลขานุการ, ใบสมัครงานตำแหน่งงานสำนักงาน, ใบสมัครงานตำแหน่งงานประสานงาน, งานเลขานุการ, งานสำนักงาน, งานประสานงาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page