ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานสถาปัตยกรรมศาสตร์/งานออกแบบ ตกแต่งภายใน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15110
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 26 กรกฎาคม 2529 (อายุ 35 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 57 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เบื้องหลังกองถ่าย/staff
2. ฝ่ายศิลป์
  3. ออกแบบ ตกแต่ง
เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร (สามารถออกต่างจังหวัดได้)
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ออกแบบภายใน
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556
เกรดเฉลี่ย 2.66
5.2  
ระดับการศึกษา ปวส.
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา วิจิตรศิลป์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2550
เกรดเฉลี่ย 3.12
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถใช้งานโปรแกรม PhotoShop Cs6
  2. สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad 2008
  3. สามารถ sketch งาน perspective ด้วยมือ และ วาดการ์ตูน หรือ งานวาดอื่นๆ ได้
  4. เป็นคนชอบสังเกตุ มีความคิดแปลกแหวกแนวอยู่เสมอ ไม่ชอบใช้ความคิดเดิมๆ ค้นหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : ปวส. ผลงานด้าน งานจิตรกรรม ได้คะแนนดีเยี่ยม ผลงานได้ถูกนำไปติดบอร์ดของคณะศิลปกรรม และ มีผู้ติดต่อขอซื้อผลงานไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- ผลงานในขณะที่ศึกษาปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
: เขียนภาพกราฟฟิคบนผนังด้วยสีพลาสติค 4 แห่งในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
: ออกแบบและตกแต่ง สร้างฉากเวที งานเลี้ยงรุ่นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และงานเลี้ยงรุ่นสมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ
: ออกแบบและตกแต่ง สร้างฉากหลังการจัดแสดงอาหารพื้นบ้าน ของ นักศึกษา แผนก คหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
: ทำโครงการศิลปนิพนธ์ ระดับ ปริญญาตรี ในหัวข้อ โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ จังหวัดกระบี่ มีการศึกษาเก็บข้อมูล ณ พื้นที่จริง
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 05/08/2013

ผู้สมัครงานตำแหน่งเบื้องหลังกองถ่าย/staff , ผู้สมัครงานตำแหน่งฝ่ายศิลป์ , ผู้สมัครงานตำแหน่งออกแบบ ตกแต่ง | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเบื้องหลังกองถ่าย/staff , ใบสมัครงานตำแหน่งฝ่ายศิลป์ , ใบสมัครงานตำแหน่งออกแบบ ตกแต่ง, เบื้องหลังกองถ่าย/staff , ฝ่ายศิลป์ , ออกแบบ ตกแต่ง
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page