Jobs     บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)     เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee) 
Jobs Bookmarks

  


Job Logo
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 
เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้

 
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
1. ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อให้ครบถ้วนตามนโยบายสินเชื่อ และจัดทำแฟ้มสินเชื่อให้เรียบร้อยเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เจรจาต่อรองเพื่อกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้กรอบนโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ประสานงานและให้ข้อมูลที่สำคัญกับฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อจัดทำคำขออนุมัติสินเชื่อ (Credit pack)
5. สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนคำขออนุมัติสินเชื่อ และให้เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า
6. รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ซึ่งรวมทั้งนายหน้า ผู้พัฒนาโครงการ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. จัดทำบันทึกการติดต่อกับผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักฐานจัดเก็บไว้ในแฟ้มสินเชื่อ (เช่น correspondent)
8. จัดทำรายงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้กับผู้บังคับบัญชา
9. ติดตามความคืบหน้าของผลการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งให้กับผู้ขอสินเชื่อได้ทราบในเวลาที่กำหนด
10. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจัดเตรียมสัญญา การลงนาม กำหนดการทำนิติกรรมทุกชนิด ตลอดจนบทสรุปของนิติกรรม

Workplace :
Type Business : Real Estateเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee), บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | Jobs Search Resources at Jobs.SiamHRM.com : Apply Job For เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee), Apply เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee) ,เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee) Job, ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee), เปิดรับเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee), เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee), หางานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee), ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee), งานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee), หางานบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), สมัครงานบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
Job Type : Full Time
Job Group : coordinate - organizer - pretty -mc
Work At : Bangkok
Area : Pathum Wan
Salary :
Qualifications :
Male/Female
1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2.การศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์การทำงานในสายงานสินเชื่อ 3ปีขึ้นไป
4.มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5.มีทักษะในการใช้โปรแกรม Office โดยเฉพาะ Excel ด้าน Function ในระดับที่ดี
6.มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
7.มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
8.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีBenefits :

How to Apply  : 
Contact Information:

444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8 ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Bangkok   10330

Contact Name : โทร. 028537219,028537223,028537217
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[ Not have Logo & Map images ]Post Date 17 September 2021
Power By SIAMHRM.COM

Other jobs of this company
 ผู้จัดการแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) - สมัครงาน คลิกที่นี่ ผู้จัดการแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Number of Position: 1
 เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารกลยุทธ์ - สมัครงาน คลิกที่นี่ เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารกลยุทธ์
Number of Position: 1
 ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ - สมัครงาน คลิกที่นี่ ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
Number of Position: 1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page