Jobs     บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)     ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
Jobs Bookmarks

  


Job Logo
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 
เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้

 
ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
?ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาความสำคัญและระดับความเสี่ยงของระบบสารสนเทศต่างๆของแต่ละบริษัท
?วางแผนการเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี
?วิเคราะห์ระบบงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
?ให้คำปรึกษาแนะนำทีมตรวจสอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานตรวจสอบระบบสารสนเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
?สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความครบถ้วนถูกต้องของผลการตรวจสอบ
?วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศที่ตรวจสอบ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะที่ช่วยปรับปรุงพัฒนาระบบงาน หรือเพิ่มมูลค่างานให้กับหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
?จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา
?ควบคุมและสรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบที่ผู้รับการตรวจสอบเห็นด้วย(Follow Up)
?ร่วมนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

Workplace :
Type Business : Real Estateผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | Jobs Search Resources at Jobs.SiamHRM.com : Apply Job For ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ, Apply ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ,ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ Job, ตำแหน่งงานผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ, เปิดรับผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ, เปิดรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ, หางานผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ, ตำแหน่งงานผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ, งานผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ, หางานบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), สมัครงานบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
Job Type : Full Time
Job Group : computer - it - programer
Work At : Bangkok
Area : Pathum Wan
Salary :
Qualifications :
Male/Female
1.ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป
3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์Benefits :

How to Apply  : 
Contact Information:

44 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8 ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Bangkok   10330

Contact Name : โทร. 028537219,028537223,028537217
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[ Not have Logo & Map images ]Post Date 17 September 2021
Power By SIAMHRM.COM

Other jobs of this company
 ผู้จัดการแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) - สมัครงาน คลิกที่นี่ ผู้จัดการแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Number of Position: 1
 เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารกลยุทธ์ - สมัครงาน คลิกที่นี่ เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารกลยุทธ์
Number of Position: 1
 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee) - สมัครงาน คลิกที่นี่ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee)
Number of Position: 1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page