หางาน     บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด     หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่) 
เก็บหน้านี้ไว้ คลิกที่นี่

  


Job Logo
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
 
The Central Group consists of a variety of diverse investment in various corporations, each of which has become the leader in the retail, property development , hospitality , food and beverage industries.

These complementary businesses continue to strengthen our position in the marketplace both domestically and internationally.

In 2014, Central Group revealed the organizational restructuring to streamline. 9 new business groups such as Central Department Store Group (CDG), Central Food Retail Group (CFG), Central Hardlines Group (CHG), Central Online (COL),Central Pattana Group (CPN),Central Marketing Group (CMG), Central Hotels and Resorts Group (CHR), Central Restaurants Group (CRG) and Central Group (VIETNAM) to spearhead the conglomerate at global level , focusing on sustainable growth with strategy of excellence in "Branding","People","Synergy" and consolidating the strength of Central Group "to be Number One" under the concept of "One Group".

สวัสดิการ :
ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี (รวมค่าทันตกรรม 2,000 บาท)
ค่าคอมมิชชั่น
เงินช่วยเหลือบุตร
โบนัส, ปรับเงินเดือน
วันลาพักร้อน, วันหยุดประจำปี
ยูนิฟอร์ม
งานเลี้ยงสังสรรค์
ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
เงินช่วยเหลือต่างๆ

 
หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่)
จำนวนที่รับ / อัตรา :  1
รายละเอียดงาน/ คำบรรยายลักษณะงาน :  
- ตรวจตราดูแลอาคารทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย และไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ของห้าง
- ตรวจดูแลตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนให้มีอุปกรณ์อยู่ครบ และพร้อมใช้งาน
- สังเกตลูกค้า พนักงานขาย หรือ บุคคลที่อาจนาไปสู่การกระทาทุจริตใดๆ รวมทั้งควบคุมและดูแลการช่วยเหลือและดาเนินการจับกุมมิจฉาชีพ เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งหรือได้รับการร้องขอให้ดาเนินการ
- ควบคุมและดูแลการออกตรวจตราของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด
- ควบคุมและสั่งการในการเข้าดาเนินการระงับเหตุต่างๆ ตามขั้นตอนที่กาหนดในทันที เช่น การเกิดอัคคีภัย การลัก
- เข้าร่วมดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุอันมิชอบ
- เสนอแนะความคิดเห็นและมาตรการในการป้องกันการสูญเสียและรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนให้ความรู้และให้คาแนะนาในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานโดยทั่วไป
- ประสานงานกับหน่วยงานการป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) สานักงานใหญ่ ในเรื่องนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขา เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุอันอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่ในสาขา รวมถึงเพื่อดาเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสาขา
- ดูแลการปฏิงานของ LP sub-contract
- ดูแลและอานวยความสะดวก ด้านการจราจรภายในศูนย์การค้า แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์/โครงการจัดสรรตำแหน่งงานหัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่), บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด | หางาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : เปิดรับหัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่), ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่), งานหัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่), สมัครงานหัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่), งานว่างหัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่), สมัครงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่), หางานหัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่), สมัครงานบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด, หางานบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานผู้บริหาร/งานผู้จัดการ/งานผู้อำนวยการ/งานบริหาร
สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด :  กรุงเทพ
เขต :  ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
1. เพศชาย อายุ 30-45 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์
4. มีจิตใจรักการบริการ มีมารยาท
5. ความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
6. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
7. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องสวัสดิการ :

วิธีการสมัครงาน  :
E-mail : sosompop@central.co.th
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

อาคารสีลม ทาวน์เวอร์ ชั้น 2 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัด กรุงเทพ   10500

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-101-8110
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎ เมื่อ ฝากประวัติ (Resume) หางาน สมัครงาน ค่ะ-
Website:


[ ไม่ระบุ แผนที่บริษัท ]ประกาศหางาน วันที่ 07 มกราคม 2563
Power By JOBSIAM.COM


ตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัท เปิดรับสมัคร

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page