ค้นหางาน ตำแหน่งงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
   ให้ปรากฏทุกคำ   คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1
 ตำแหน่งงานว่าง : กลุ่มบริษัทโรงพยาบาล , บริษัทสุขภาพ , บริษัทคลินิก
ตำแหน่งงานบริษัทสุขภาพ | สมัครงานบริษัท คุณภาพ jobs.siamhrm.com :- ตำแหน่งงานบริษัทโรงพยาบาล , ตำแหน่งงานบริษัทสุขภาพ , ตำแหน่งงานบริษัทคลินิก , รับสมัครงานบริษัทโรงพยาบาล , รับสมัครงานบริษัทสุขภาพ , รับสมัครงานบริษัทคลินิก , งานบริษัทโรงพยาบาล , งานบริษัทสุขภาพ , งานบริษัทคลินิก
หางานผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
    อายุ 35 ปี ขึ้นไป
    วุฒิการศึกษา ปรฺิญญาตรี
    ประสบการณ์ บริหารโครงการด้านดูแลสุขภาพ ความงาม
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมบำรุง
    อายุ 25 ปีขึ้นไป
    วุฒิการศึกษา ปวส. (สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)
    มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานช่างทั่วไป ช่างทั่วไป
    มีทักษะฝีมืองานช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี
    ไม่จำกัดวุฒิ
   
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานTrainer Trainer
    อายุ 23 ปีขึ้นไป
    วุฒิการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
    มีทักษะ ความรู้ทางด้านฟิตเนส ไฮโดรยิม ออนเซน
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานพนักงานดูแลความปลอดภัยและบริการ พนักงานดูแลความปลอดภัยและบริการ
    อายุ 25 ปี ขึ้นไป
    วุฒิ ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
   
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานพนักงานนวดไทย สปา พนักงานนวดไทย สปา
    เพศหญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
    วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
    หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
    หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานเจ้าพนักงานรุกขกร เจ้าพนักงานรุกขกร
    อายุ 25 ปีขึ้นไป
   
   
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานคนทำสวน คนทำสวน
    - อายุ 20 ปีขึ้นไป - ทำงานเป็นพนักงานรับจ้างรายวัน - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้
   
   
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานพนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป
    - อายุ 25 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง
    - มีทักษะพื้นฐานด้านงานช่างทั่วไป งานก่อสร้าง
    - สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์และจัดสวน เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์และจัดสวน
    - อายุ 25 ปีขึ้นไป
    - ทำงานเป็นพนักงานรับจ้างรายวัน
    - มีทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ สวน และพื้นที่โดยรอบ
    - พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หรือบริเวณใกล้เคียง สะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 28 ตุลาคม 2563
หางานพนักงานทรีทเมนต์ ผู้ช่วยแพทย์ พนักงานทรีทเมนต์ ผู้ช่วยแพทย์
    1. เพศหญิง 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3. บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 5. มีประสบการณ์ด้านการนวดหน้า ทำสปามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. หากมีประสบการณ์ด้านสถานเสริมความงาม, คลินิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เดอร์มาซายคลินิก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 สิงหาคม 2563
หางานพยาบาลวิชาชีพ Full Time พยาบาลวิชาชีพ Full Time
    1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 37 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและการผดุงครรภ์ 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4. มีความพร้อมในการขึ้นทางานเวรกะ เช้า บ่าย ดึก 5. มีประสบการณ์การทางานในแผนกผู้ป่วยใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว มีใจบริการ 7. มีบ้านพักในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู หรือพื้นที่ไกล้เคียง
   
   
   
   

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 มิถุนายน 2563
หางานเจ้าหน้าที่เวรเปล เจ้าหน้าที่เวรเปล
    1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี 2. วุฒิการศึกษารู้ขั้นต่า ม.6 หรือผ่านการอบรมหลักสูตรบริบาล 3. สามารถขึ้นเวรเป็นกะได้ และทางานล่วงเวลาได้ 4. มีบ้านพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หรือพื้นที่ไกล้เคียง 5. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ต้องคดีอาญา 7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว
   
   
   
   

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤษภาคม 2563
หางานพยาบาล ประจำคลินิคความงาม เซ็นทรัลพระราม3 พยาบาล ประจำคลินิคความงาม เซ็นทรัลพระราม3
    -เพศชาย / หญิง -วุฒิปริญญาตรี ด้านพยาบาลศาสตร์ / มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล -มีประสบการณ์ทำงานจากคลินิกเสริมความงามหรือสถาบันความงามมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ -บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ -สามารถเดินทางไปสาขาในเครือของบริษัทฯได้ -สามารถทำงานเวลาห้างได้
   
   
   
   

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2563
คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถหางานกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงานบริษัทคลินิก ซึ่งท่านสามารถสมัครงานบริษัทสุขภาพ และหางานบริษัทโรงพยาบาล ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งานส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) Siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page