ลงทะเบียนสมัครงาน ฝากประวัติ ออนไลน์ | Resume Online CV By Job.SIAMHRM.COM : สมัครงาน, หางาน, ลงทะบียนหางาน

โปรดระวัง ไม่ควรส่งใบสมัครงาน ผ่านระบบอัตโนมัติไปยังบริษัทเดิม ซ้ำๆ ควรส่งใบสมัครงานเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอBookmarks Here!
  


ลงทะเบียนฝากประวัติ (Resume) สมัครงานออนไลน์

 
1. เลือก Username และ Password ที่ต้องการ
Username  
(อะไรก็ได้ค่ะ)
**
Password (อะไรก็ได้แต่ไม่เกิน 10 ตัวอักษร) **
Confirm Password **
กรณี : Username ซ้ำ กรณี : ไม่มี E-mail - ให้กรอก Resume_Yourname, หรืออื่นๆ
- โปรดสมัครที่ Hotmail , Yahoo! , Gmail หรืออื่นๆ ก่อนใช้งาน
2. กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ
Email (ระบบจะจัดส่งข้อมูล สมาชิกให้ทางE-mail นี้ค่ะ)**
ชื่อ (ภาษาไทย) **
นามสกุล (ภาษาไทย) **
ชื่อ (อังกฤษ) **
นามสกุล (อังกฤษ) **
ภาค
**
จังหวัด
**
ที่อยู่
**
รหัสไปรษณีย์ **
โทรศัพท์ที่บ้าน **
โทรศัพท์มือถือ **
เว็บไซต์
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด **
เพศ สถานะ **    
ส่วนสูง cm. น้ำหนัก kg. **  
สัญชาติ
ศาสนา
**    
สถานภาพทางทหาร

สาขาวิชา-อาชีพ
**
ระดับการศึกษาสูงสุด
**
ตำแหน่งที่ต้องการ
1. **
2.
**
3.
เงินเดือนที่ต้องการ
   
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
   
4. ประวัติการศึกษา (ล่าสุด)
ระดับการศึกษา
**
ชื่อสถานศึกษา
**
วุฒิการศึกษา
**
สาขาวิชา
**
ปีที่สำเร็จการศึกษา
**
เกรดเฉลี่ย
**
5. ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6. ประวัติการอบรม (ล่าสุด)
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา ภาษา   พูด   อ่าน   เขียน
ภาษา   พูด   อ่าน   เขียน
ภาษา   พูด   อ่าน   เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์    รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์    รถจักรยานยนต์    รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
2.
3.
4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง
แนบไฟล์เอกสาร
  ไฟล์เอกสารที่สามารถอับโหลดได้ .doc    .pdf    .xls
ค่าเริ่มต้นของภาษา
   
*** ควรอัพเดท ตรวจสอบข้อมูล ขั้นที่ 2 หลัง ลงทะเบียนแล้ว ***
   
 


คำชี้แจงการใช้งาน
- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระบบจะจัดส่ง ข้อมูลสมาชิกให้ท่านทาง E-mail อีกครั้ง ค่ะ
- ภายใต้เครื่องหมาย ** ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อไปกรอกประวัติการทำงาน ใน ข้อต่อไป หลังเข้าระบบ.
- ใน กรณี กรอกข้อมูล ไม่ครบ / ไม่เป็นจริง ท่าน จะไม่ได้รับการอนุมัติจากทีมงาน และไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ.
5. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page